Saturday , December 3 2022

Strazi `nchise pentru asfaltare `n Suceava

~ncep=nd de azi diminea]\, strada Petru Rare[, din municipiul Suceava, este `nchis\ traficului `n zona Pie]ei Centrale Agroalimentare. Motivul pentru care Prim\ria [i Poli]ia Rutier\ au luat aceast\ decizie `l constituie efectuarea de lucr\ri de asfaltare a drumului. Astfel, potrivit viceprimarului Viorel Seredenciuc, traficul rutier va fi `nchis de la intersec]ia semaforizat\ a str\zii Petru Rare[ cu strada Ana Ip\tescu [i p=n\ la fostul Cuptor de Aur. Totodat\, va fi `nchis\ [i o parte din strada Curtea Domneasc\ pentru ca [oferii s\ nu aib\ acces spre strada Petru Rare[. Circula]ia va fi `nchis\ [i pe parcursul zilei de s=mb\t\, p=n\ `n jurul pr=nzului, dup\ care lucr\rile de asfaltare vor fi reluate de luni. (D.P.)

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …