Thursday , December 1 2022

Strada Vasile Bumbac va fi data `n folosinta la finele saptam=nii viitoare

In preajma zilei de joi circula]ia se va relua pe strada Vasile Bumbac, pe sens unic n lucr\rile avanseaz\ [i `n ceea ce prive[te construc]ia de beton a parcajelor, astfel `nc=t acestea s\ fie `nchise p=n\ la sf=r[itul toamnei n pietonii vor putea circula [i ei mai u[or `n zona dinspre Biserica Sf=ntul Dumitru, care va fi amenajat\ p=n\ la sf=r[itul verii
Traficul se va debloca de s\pt\m=na viitoare pe strada Vasile Bumbac, din zona central\ – cel pu]in aceasta este asigurarea pe care a primit-o ieri municipalitatea de la reprezentan]ii firmei care execut\ lucr\rile la cele dou\ parcaje subterane. Viceprimarul Viorel Seredenciuc a anun]at c\ circula]ia va fi reluat\ pe o nou\ configura]ie, p\str=nd `ns\ sensul unic, la fel cum a fost [i p=n\ `n prezent. “S\pt\m=na viitoare va fi dat\ `n folosin]\ strada Vasile Bumbac pe noua configura]ie. Acum se lucreaz\ la ultimele finisaje tehnice, la re]eaua de iluminat public [i la instala]ia de canalizare care traverseaz\ strada. ~ncep=nd cu partea a doua a s\pt\m=nii viitoare, `n preajma zilei de joi, se va putea circula din nou pe strada Vasile Bumbac `n condi]ii optime”, a precizat viceprimarul municipiului Suceava.
Acesta a mai ad\ugat c\ proiectul de parcaje evolueaz\ `ntr-un ritm bun, `n special dat fiind faptul c\ nu mai exist\ impedimentul creat de vremea ploioas\. “Nu mai au niciun efect lament\rile constructorilor `n ceea ce prive[te vremea. ~n cur=nd se va turna placa de fund a parcajului mare. Lucr\rile sunt mult mai avansate [i sper\m ca la sf=r[itul acestei toamne s\ avem cele dou\ parcaje `nchise din punct de vedere al construc]iei de beton”, a mai spus Seredenciuc.
Lucr\rile continu\ `n ritm alert [i pe partea de amenajare a pavajului pietonal spre Biserica Sf=ntul Dumitru. Acolo s-au configurat deja c=teva jardiniere, iar speran]a reprezentan]ilor administra]iei locale este ca p=n\ la sf=r[itul verii s\ fie finalizat\ partea pietonal\ din centrul ora[ului. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …