Saturday , May 25 2024

Strada Mitropoliei va fi largita cu o banda, `n aceasta toamna

Primarul Ion Lungu sus]ine c\ se va turna un strat de binder, `ns\ stratul final de asfalt va fi turnat cel mai probabil la prim\var\, condi]iile meteo din aceast\ perioad\ a toamnei nemaifiind prielnice [i pentru a[ternerea stratului de asfalt de uzur\
Strada Mitropoliei va fi l\rgit\ cu o band\ `n aceast\ toamn\. Primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat c\ drumarii vor trebui s\ finalizeze, cel mai probabil `n aceast\ s\pt\m=n\, toate lucr\rile ce presupun amenajarea unei benzi suplimentare de circula]ie pe sensul de urcare al str\zii Mitropoliei. Aceast\ strad\ face leg\tura `ntre str\zile de la intrarea `n Suceava [i artera principal\ de circula]ie a Sucevei, intersect=ndu-se, totodat\, [i cu vechea variant\ de ocolire a Sucevei, strada Samoil Isopescu aflat\ `n prelungirea str\zii Alexandru cel Bun, la ora actual\ acestea din urm\ fiind str\zi cu sens unic.
Fiindc\ traficul era unul aglomerat `n zona str\zii Mitropoliei, conducerea Prim\riei Suceava a decis includerea acesteia `n proiectul de modernizare a 14 str\zi din ora[, cofinan]at cu fonduri europene. Din cauza contesta]iilor `ntre firmele participante la licita]ie, proiectul a debutat cu aproape jum\tate de an mai t=rziu dec=t la data la care se estimase [i din aceast\ cauz\ o mare parte din lucr\rile planificate pentru acest an vor trebui reprogramate pentru anul viitor.
Totu[i, primarul Ion Lungu a declarat c\ sunt [anse mari ca strada Mitropoliei s\ fie l\rgit\ `n aceast\ toamn\, iar pe toate benzile rezultate s\ se toarne un strat de binder, urm=nd ca restul lucr\rilor de `n\l]are a capacelor de canal [i de a[ternere a ultimului strat de asfalt de uzur\ s\ se fac\ anul viitor. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gheorghe Șoldan: Suceava are nevoie de un primar precum Vasile Rîmbu

Deputatul Gheorghe Șoldan, candidatul PSD la conducerea Consiliului Județean Suceava, și Vasile Rîmbu, candidatul social-democraților …