Thursday , February 9 2023

Strada Mitropoliei va fi largita cu o banda, `n aceasta toamna

Primarul Ion Lungu sus]ine c\ se va turna un strat de binder, `ns\ stratul final de asfalt va fi turnat cel mai probabil la prim\var\, condi]iile meteo din aceast\ perioad\ a toamnei nemaifiind prielnice [i pentru a[ternerea stratului de asfalt de uzur\
Strada Mitropoliei va fi l\rgit\ cu o band\ `n aceast\ toamn\. Primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat c\ drumarii vor trebui s\ finalizeze, cel mai probabil `n aceast\ s\pt\m=n\, toate lucr\rile ce presupun amenajarea unei benzi suplimentare de circula]ie pe sensul de urcare al str\zii Mitropoliei. Aceast\ strad\ face leg\tura `ntre str\zile de la intrarea `n Suceava [i artera principal\ de circula]ie a Sucevei, intersect=ndu-se, totodat\, [i cu vechea variant\ de ocolire a Sucevei, strada Samoil Isopescu aflat\ `n prelungirea str\zii Alexandru cel Bun, la ora actual\ acestea din urm\ fiind str\zi cu sens unic.
Fiindc\ traficul era unul aglomerat `n zona str\zii Mitropoliei, conducerea Prim\riei Suceava a decis includerea acesteia `n proiectul de modernizare a 14 str\zi din ora[, cofinan]at cu fonduri europene. Din cauza contesta]iilor `ntre firmele participante la licita]ie, proiectul a debutat cu aproape jum\tate de an mai t=rziu dec=t la data la care se estimase [i din aceast\ cauz\ o mare parte din lucr\rile planificate pentru acest an vor trebui reprogramate pentru anul viitor.
Totu[i, primarul Ion Lungu a declarat c\ sunt [anse mari ca strada Mitropoliei s\ fie l\rgit\ `n aceast\ toamn\, iar pe toate benzile rezultate s\ se toarne un strat de binder, urm=nd ca restul lucr\rilor de `n\l]are a capacelor de canal [i de a[ternere a ultimului strat de asfalt de uzur\ s\ se fac\ anul viitor. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 100 de amenzi aplicate de polițiști în cadrul unei razii în Vatra Dornei. Doi bărbați, reținuți pentru comiterea unor furturi

Miercuri, 8 februarie, între orele 07.00-14.00, Poliţia municipiului Vatra Dornei a organizat şi executat o …