Friday , June 9 2023

Strada Gheorghe Doja va intra in reabilitare de azi

N lucr\rile nu se vor realizat pe toat\ lungimea str\zii pentru c\ ACET a propus extinderea lucr\rilor la conductele de canalizare, deoarece o parte din locuitorii zonei nu beneficieaz\ `nc\ de acest serviciu
O parte din locuitorii de pe strada Gheorghe Doja, se vor bucura `n sf=r[it c\ vor fi finalizate `n totalitate lucr\rile de modernizare la canalizare.  Invocat\ s\pt\m=ni `n [ir la toate comandamentele pe proiectul ISPA, reabilitarea str\zii Gheorghe Doja a fost `n cele din urm\ `nceput\ de c\tre muncitorii firmei Pfeiffer care au executat lucr\rile `n zon\ spre mul]umirea autorit\]ilor locale.
Dup\ ce Strada Gheorghe Doja a fost puternic afectat\ de lucr\rile ISPA, `ndeosebi de lucr\rile de modernizare a re]elei de canalizare, `ncep=nd de azi aceasta va intra `n etapa final\ de revenire la starea ini]ial\.
~n acest context, circula]ia pe aceast\ strad\ va fi restric]ionat\ pe un singur sens, sensul pe partea st=ng\ spre I]cani, doar acolo unde zona este mai larg\ nu se vor lua m\suri de acest gen, put=ndu-se a se circula normal.
Pe de alt\ parte, lucr\rile de reabilitare a covorului asfaltic pe  aceast\ strad\ nu vor putea fi finalizate `n totalitatea deoarece conducerea ACET a propus extinderea lucr\rilor la conductele de canalizare, `n condi]iile `n care o parte din locuitorii zonei nu beneficieaz\ `nc\ de acest serviciu. (Iulia GU{|)

Vezi si

DSP, Suceava Obiectiv

Inspectorii DSP nu au găsit motive de toxiinfecție alimentară la pensiunea care a organizat banchetul elevilor de la Liceul Tehnologic „Ion Luca” din Vatra Dornei

Cel mai probabil, cei zece elevi care au ajuns la spital, la trei zile după …