Thursday , April 18 2024

Strada Gheorghe Doja va intra in reabilitare de azi

N lucr\rile nu se vor realizat pe toat\ lungimea str\zii pentru c\ ACET a propus extinderea lucr\rilor la conductele de canalizare, deoarece o parte din locuitorii zonei nu beneficieaz\ `nc\ de acest serviciu
O parte din locuitorii de pe strada Gheorghe Doja, se vor bucura `n sf=r[it c\ vor fi finalizate `n totalitate lucr\rile de modernizare la canalizare.  Invocat\ s\pt\m=ni `n [ir la toate comandamentele pe proiectul ISPA, reabilitarea str\zii Gheorghe Doja a fost `n cele din urm\ `nceput\ de c\tre muncitorii firmei Pfeiffer care au executat lucr\rile `n zon\ spre mul]umirea autorit\]ilor locale.
Dup\ ce Strada Gheorghe Doja a fost puternic afectat\ de lucr\rile ISPA, `ndeosebi de lucr\rile de modernizare a re]elei de canalizare, `ncep=nd de azi aceasta va intra `n etapa final\ de revenire la starea ini]ial\.
~n acest context, circula]ia pe aceast\ strad\ va fi restric]ionat\ pe un singur sens, sensul pe partea st=ng\ spre I]cani, doar acolo unde zona este mai larg\ nu se vor lua m\suri de acest gen, put=ndu-se a se circula normal.
Pe de alt\ parte, lucr\rile de reabilitare a covorului asfaltic pe  aceast\ strad\ nu vor putea fi finalizate `n totalitatea deoarece conducerea ACET a propus extinderea lucr\rilor la conductele de canalizare, `n condi]iile `n care o parte din locuitorii zonei nu beneficieaz\ `nc\ de acest serviciu. (Iulia GU{|)

Vezi si

Camion și remorcă în valoare de 60.000 de euro, confiscate de polițiști în urma interceptării unui transport ilegal de lemn

De asemenea, au fost confiscați și peste 23 m.c. gater buștean, în valoare de cca. …