Saturday , June 15 2024

Strada Ana Ipatescu va fi inchisa partial de azi, incepand cu ora 14:00

N lucr\rile care au fost prev\zute pe strada Ana Ip\tescu vor ]ine p=n\ mar]i, 14 septembrie, [oferii av=nd stabilite alternative de ocolire a acestei zone
Lucr\rile ISPA de pe strada Ana Ip\tescu care au fost propuse pentru a fi `ncepute de luni, 13 septembrie, vor fi demarate `n cursul zilei de ast\zi.
Autorit\]ile locale anun]\ c\ `ncep=nd de azi, cu ora 14:00, trei benzi de pe strada Ana Ip\tescu vor fi `nchise `n vederea efectu\rii unor lucr\ri din proiectul ISPA. Benzile de circula]ie afectate de lucr\rile ISPA sunt cele dou\ de pe sensul de circula]ie din Burdujeni spre Policlinic\ [i sensul de circula]ie opus celor dou\ de l=ng\ axul drumului.
Lucr\rile care vor fi executate pe aceast\ strad\ sunt la re]eaua de canalizare pe o por]iune de 15 metri `n dreptul blocului turn „Union”. Cauza pentru care vor fi efectuate aceste lucr\ri este constituit\ de avarii la conducta de canalizare de pe acea por]iune. Din aceast\ cauz\ at=t traseele mijloacelor de transport public local, c=t [i a celorlalte autovehicule au fost deviate, `ns\ pe rute diferite.
Traseul mijloacelor de transport public `n comun care vin din Burdujeni [i se `ndreapt\ c\tre Policinic\, de la sta]ia din centru vor parcurge urm\torul traseu provizoriu pe strada Ana Ip\tescu – strada Nicolae B\lcescu – strada {tefan Cel Mare – strada Mitropoliei – strada Ana Ip\tescu. Acest traseu a fost realizat cu scopul de a nu se devia de la nici o sta]ie de autobuz care face parte din traseul mijloacelor de transport public local.
Traseul celorlalte mijloace de transport care vin din Burdujeni [i se `ndreapt\ spre Policlinic\ a fost stabilit pe strada Petru Rare[ – strada Vasile Alecsandri – strada Mihai Viteazu, cu includerea unui regim de sens unic pe strada Mihai Viteazu de la sensul giratoriu de la Cinema Modern spre Policlinic\.
~n ceea ce prive[te traseul autovehiculeleor care vin de la Policlinic\ [i se `ndreapt\ c\tre cartierul Burdujeni, trecerea prin zona central\ se realizeaz\ pe singura band\ ramas\ neafectat\ de realizarea lucr\rilor la conducta de canalizare.
„Pentru ca devierea traficului s\ se realizeze `n condi]ii optime vom fi ajuta]i de serviciul poli]iei rutiere”, a declarat viceprimarul Viorel Seredenciuc.
Tot acesta a spus c\ lucr\rile ce vor fi realizate pe strada Ana Ip\tescu vor ]ine p=n\ mar]i, 14 septembrie, preciz=nd faptul c\ muncitorii vor lucra la aceast\ conduct\ [i `n cursul zilelor de s=mb\t\ [i duminic\.
Decizia autorit\]ilor locale ca lucr\rile s\ fie `ncepute de azi a fost luat\ deoarece de luni vor fi deschise [colile [i va fi mult mai greu ca angaja]ii firmei Pfeiffer s\ execute lucr\ri `n acea[i zon\ `n urm\toarele zile ca urmare a aglomer\rii traficului. (Iulia GU{|)

Vezi si

Rezultate finale: Şoldan- 43,90%, Flutur- 40,99% din voturi, la alegerile pentru şefia CJ 

Candidatul Partidul Social Democrat (PSD) la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Suceava), Gheorghe …

error: