Friday , December 1 2023

Statuia lui Petru Musat va fi mutata pentru a se face o parcare subterana

Statuia domnitorului Petru Mu[at, amplasat\ `n apropiere de Casa de Cultur\ a Sindicatelor, va fi mutat\ la fel ca [i statuia “Bucovina `naripat\”, amplasat\ anul trecut pe esplanada Casei de Cultur\. Ca [i `n cazul acesteia din urm\, mutarea primei statui este cauzat\ de s\p\turile ce trebuie f\cute la amenajarea primelor parc\ri subterane ale municipiului. Potrivit primarului Ion Lungu, statuia lui Petru Mu[at, ctitor al Cet\]ii de Scaun, va fi mutat\ cel mai probabil `n Parcul central, de[i este [i o variant\ de a muta aceast\ statuie `n Parcul Areni, dar `nc\ nu este sigur acest lucru, `n func]ie de modul [i perioada la care vor demara lucr\rile de modernizare a parcului respectiv. Mutarea statuii lui Petru Mu[at vine ca urmare a demar\rii lucr\rilor preg\titoare la cea de-a doua parcare subteran\ ce se va construi `n centrul Sucevei. Reamintim c\ primarul Ion Lungu a spus c\ statuia „Bucovina `naripat\” va fi mutat\ pentru a se putea extinde lucr\rile preg\titoare pentru prima parcare subteran\ din centrul ora[ului, locul unde urmeaz\ a muta statuia fiind `n Pia]a Steagurilor situat\ l=ng\ Palatul Administrativ. (D.P.)

Vezi si

Astăzi, de Ziua Națională, paradă și expoziție de tehnică militară, cu participarea a sute de militari. Programul manifestărilor

Astăzi se împlinesc 105 ani de la proclamarea la Alba Iulia, de către cei 1228 …