Monday , December 5 2022

Statuia lui Petru Musat a fost mutata, ieri, la Muzeul de Istorie

N panoul amplasat pe esplanada Casei de Cultur\ [i care indica temperatura aerului [i concentra]ia unor substan]e poluante a fost, de asemenea, mutat la Agen]ia de Protec]ie a Mediului

Statuia lui Petru Mu[at a fost mutat\, ieri diminea]\, din apropierea Casei de Cultur\ a Sucevei la Muzeul de Istorie. Decizia fusese luat\ de mai mult\ vreme de conducerea Prim\riei Suceava `n colaborare cu cea a Muzeului Bucovinei `ntruc=t `n zona unde era amplasat\ statuia urmau a se face lucr\rile preg\titoare pentru consolidarea terenului `n vederea amenaj\rii ulterioare a dou\ parc\ri subterane. De altfel, mutarea acestei statui vine `n continuarea unei m\suri similare prin care [i statuia „Bucovina ~naripat\” a fost mutat\ de pe esplanada Casei de Cultur\ `n Pia]a Steagurilor. Din c=te se pare, statuia de bronz a domnitorului Petru Mu[at va fi supus\ [i unor lucr\ri de restaurare pe durata c=t va sta la Muzeul Bucovinei. Nu numai cele dou\ statui vor trebui montate pentru a se amenaja dou\ parc\ri subterane `n centrul Sucevei, ci [i un panou de dimensiuni mai mari situat, de asemenea, pe esplanada Casei de Cultur\. Acesta indica temperatura [i ar\ta concentra]ia de poluan]i `n zona respectiv\. Panoul fusese amplasat acolo `n baza unui proiect derulat cu fonduri de mediu iar primarul Ion Lungu a precizat c\ a avut nevoie de acordul Ministerului Mediului pentru a-l muta, locul unde va fi depozitat fiind un spa]iu  din sediul Agen]iei de Protec]ie a Mediului Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Patru autoutilitare dintr-o parcare din Șcheia au fost distruse de un incendiu (FOTO, VIDEO)

Duminică seara a fost semnalată izbucnirea unui incendiu la o autoutilitară dintr-o parcare de pe …