Tuesday , March 5 2024

Statistica indica revigorarea turismului din judet

N dup\ multele eforturi de promovare a turismului sucevean au `nceput s\ apar\ [i primele rezultate n conform datelor furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\, `n luna februarie a acestui an, lun\ considerat\ extra-sezon, num\rul turi[tilor care au vizitat suceava a crescut cu 16% fa]\ de acum un an
Datele furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava confirm\ faptul c\ anul 2011 a `nceput bine la noi `n jude] din punct de vedere al activit\]ii turistice. Num\rul func]iunilor de primire turistic\ a crescut cu peste 32%, capacitatea de cazare turistic\ a crescut cu peste 18% [i, ceea ce este mai important, num\rul turi[tilor care au vizitat oficial jude]ul Suceava a crescut `n luna de referin]\ – februarie 2011, fa]\ de februarie 2010, cu peste 16%. Statistica `ncurajatoare d\ curaj `n primul r=nd administra]iei jude]ene care a dezvoltat mai multe proiecte `n domeniul turismului care acum `[i dovedesc viabilitatea.
În luna februarie 2011 pe raza jude]ului Suceava au func]ionat 135 structuri de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\, cu 2,2% mai pu]ine decât în ianuarie 2011 [i cu 32,4% mai multe decât în februarie 2010. Acestea au pus la dispozi]ia turi[tilor o capacitate de cazare existent\ de 5.893 locuri-pat, cu 1,4% mai pu]ine decât în luna ianuarie 2011, dispuse în 2.889 camere.
Capacitatea de cazare turistic\ în func]iune a structurilor de primire ce au func]ionat în jude]ul Suceava în luna februarie 2011 a fost de 164.588 locuri – zile, cu 10,2% mai mic\ decât în luna ianuarie 2011 [i cu 18,5% mai mare decât în luna februarie 2010. Hotelurile de]in 56,1% din total capacitate de cazare în func]iune, urmate de pensiuni turistice 17,5%, pensiuni agroturistice 12,6%, hosteluri 5,2% [i 8,6% celelalte tipuri de structuri de primire turistic\ (moteluri, vile turistice, cabane turistice).
În structurile de primire turistic\ care au func]ionat în jude]ul Suceava în luna februarie 2011 au fost caza]i 13.952 turi[ti, cu 1,4% mai pu]ini fa]\ de luna ianuarie 2011 [i cu 16,3% mai mul]i fa]\ de luna februarie 2010.
În  luna februarie 2011 num\rul de sosiri ale turi[tilor români a fost de 13.507 persoane, cu 0,7% mai mul]i fa]\ de luna ianuarie 2011 [i cu 16,6% mai mul]i fa]\ de februarie 2010.
La turi[tii str\ini num\rul sosirilor a fost de 445 persoane, cu 39,4% mai pu]ini fa]\ de luna ianuarie 2011 [i cu 8,8% mai mul]i fa]\ de luna februarie 2010.
N turi[tii din Republica Moldova, Germania, Ucraina, principalii vizitatori ai jude]ului
Din totalul sosirilor în structurile de primire turistic\ 96,8% reprezint\ sosiri turi[ti români [i 3,2% sosiri turi[ti str\ini.
Cei mai mul]i turi[ti str\ini provin din Europa respectiv 89,4%.
Pe ]\ri de provenien]\, cei mai mul]i turi[ti str\ini caza]i în luna februarie 2011 au fost din: Republica Moldova (18,7%), Germania (12,1%), Ucraina (11,7%), Austria (11,2%), Italia (6,7%), Fran]a (4,9%), Japonia (3,8%), [.a.
Din total turi[ti str\ini caza]i în structurile de primire turistic\ în luna februarie 2011, 53,7% apar]in ]\rilor Uniunii Europene.
În luna februarie 2011, în jude]ul Suceava, indicele de utilizare net\ a capacit\]ii de cazare turistic\ în func]iune a fost de 16,5% pe total structuri de primire turistic\, fa]\ de 15,7% în luna ianuarie 2011 [i 15,3% în luna februarie 2010.
Pe zone turistice, cel mai înalt nivel al indicelui de utilizare net\ a locurilor de cazare, s-a înregistrat în zona ora[ului re[edin]\ de jude], municipiul Suceava, 25,3% pe total structuri; în cadrul acestei zone cel mai ridicat indice de utilizare fiind înregistrat în hoteluri (26,2%), urmat de pensiuni turistice (20,0%) [i hosteluri (17,9%).
În structurile de primire turistic\ din sta]iunea balnear\ Vatra Dornei indicele de utilizare net\ a locurilor de cazare înregistrat a fost de 17,0% pe total structuri; în cadrul acestei zone, cel mai ridicat fiind indicele de utilizare înregistrat în hoteluri (19,9%), urmat de vile turistice (12,1%), pensiuni turistice (8,7%),  hosteluri (6,1%). Durata medie de [edere la nivelul jude]ului Suceava a fost în luna februarie 2011 de 2,0 zile pe total structuri de primire turistic\. Valori peste medie ale duratei medii de [edere în luna februarie 2011 s-au înregistrat în hosteluri (3,8 zile), pensiuni turistice (2,9 zile), vile turistice (2,8 zile). Pe zone turistice, cea mai mare durat\ medie a [ederii s-a înregistrat în structurile din sta]iunile din zona montan\ (2,8 zile), urmate de sta]iunea balnear\ Vatra Dornei (2,5 zile),  alte localit\]i [i trasee turistice (1,9 zile), municipiul Suceava (1,5 zile). Durata medie a [ederii a fost în luna februarie 2011 de 1,9 zile la turi[tii români [i de 2,5 zile la turi[tii str\ini. (N.RO{CA)

Vezi si

Trei asocieri de firme de construcții și proiectare din Suceava vor să modernizeze strada Dobrilă Eugen

Prima dată când Primăria Suceava ține o licitația pentru proiectare și execuție a lucrărilor de …

No comments

  1. Toate datele , fie ele si discutabile , avand in vedere sinceritatea romanilor nostri ,duc la concluzia clara ca nu turismul este cheia reusitei in economie . Fara un grad de ocupare de minim 70% nu putem vorbi de profit . Cheia sta in productie pentru export si atat . Restul , doua sarmale si trei mamaligi , o ocupatie , asa, de hoby .