Wednesday , April 17 2024

Statia de tratare Mihoveni si statia de captare Berchisesti vor fi supuse unor lucrari noi

Consilierii locali au aprobat, ieri, proiectul de hot\r=re privind punerea la dispozi]ia proiectului „Extinderea [i reabilitarea infrastructurii de ap\ [i ap\ uzat\ `n jude]ul Suceava” a terenului pentru reabilitarea [i extinderea c=mpului de pu]uri Berchi[e[ti, zon\ de protec]ie sanitar\ pentru sursa de ap\ Berchi[e[ti [i reabilitarea sta]iei apei Mihoveni.
~n cadrul aplica]iei finan]abile prin Fondurile de Coeziune – axa prioritar\ 1 POS Mediu ce se desf\[oar\ pe teritoriul jude]ului [i municipiului Suceava sunt prev\zute a se realiza lucr\ri de extindere [i reabilitare a infrastructurii de ap\ [i ap\ uzat\.
~n beneficiul municipiului Suceava, pe l=ng\ extinderea [i reabilitarea re]elelor de ap\ [i ap\ uzat\ sunt prev\zute lucr\ri la sta]ia de captare pu]uri Berchi[e[ti, o nou\ zon\ de protec]ie pentru sursa de ap\. Lucrare ce const\ `n `nlocuirea instala]iilor vechi existente, precum [i s\parea de pu]uri noi.
La sta]ia de tratare Mihoveni se va interveni numai `n interiorul acesteia [i se vor schimba toate instala]iile existenete de 30 de ani cu unele mai moderne [i mai eficiente.
Pentru buna desf\[urare a acestor lucr\ri, proiectantul EPTISA Rom=nia SRL a solicitat Consiliului local dovezi care s\ ateste c\ terenurilor afectate sunt proprietate public\. (Iulia GU{|)

Vezi si

18 percheziții la Hânțești și Vârfu Câmpului, într-un dosar de braconaj piscicol

Poliţiştii din Botoşani efectuează, miercuri dimineaţă, 18 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Botoşani şi Suceava, …