Thursday , November 30 2023

Start înscrieri concurs directori școlari. 44 de posturi vacante în județul Suceava

Sunt vacante 31 de funcții de director și alte 13 de director adjunct. Dosarele de înscriere la proba scrisă pot fi depuse începând de azi și până pe data de 17 iulie, urmând ca evaluarea lor să aibă loc între 18-21 iulie. Proba scrisă se va desfășura în data de 8 septembrie, iar interviurile vor fi susținute în perioada 22-29 septembrie.

A treia sesiune a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sesiunea iunie-octombrie 2022,a început. Dosarele de înscriere la proba scrisă pot fi depuse începând de azi și până pe data de 17 iulie, urmând ca evaluarea lor să aibă loc între 18-21 iulie.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a publicat, luni, lista cu cele 44 posturi vacante, dintre care 31 sunt funcții de director și alte 13 de director adjunct: Lista_posturilor_vacante.pdf (edu.ro)

Proba scrisă se va desfășura în data de 8 septembrie, iar pe 21 septembrie va fi publicat graficul de desfășurare a interviurilor, care vor avea loc între 22-29 septembrie. Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/ unități de învățământ se va face în data de 3 octombrie, iar interviurile vor fi susținute în perioada 22-29 septembrie. Emiterea deciziilor de numire a directorilor care vor promova concursul se va face în data de 5 octombrie. Metodologia de concurs și bibliografia rămân aceleași.

La concurs pot candida cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare; Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată; Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani; Au calificativul ”Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectoratele școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației; Nu au fost sancționate disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere; Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Nu au avut statutul de ”lucrător al Securităţii” sau ”colaborator al Securităţii”.

IȘJ Suceava transmite că informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0230520638, de luni până vineri, între orele 8 – 16.00. (Oana NUȚU)

 

Vezi si

Bărbat de 39 de ani, găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări, la Huși – Preutești

În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 02.30, un bărbat din satul Huși, …