Thursday , February 22 2024

Sportivii campulungeni, premiati de UNPR

“Suger\m ca actualii consilieri locali s\ î[i doneze indemniza]ia m\car acum, la sfâr[it de mandat – mai ales c\ unii dintre dumnealor sunt prosperi oameni de afaceri – tinerilor sportivi”, transmite pre[edintele UNPR C=mpulung, Ovidiu Tudorici

Vineri, 13 aprilie, la sediul UNPR Câmpulung Moldovenesc, s-au înmânat cadouri de Pa[te [i premii în bani, tinerilor care au adus performan]e deosebite în sport pentru municipiul nostru. Este vorba despre [ase atle]i câmpulungeni, în frunte cu campionul na]ional Bogdan Macovei, to]i legitima]i la Clubul Sportiv Municipal Suceava, [i antrena]i de prof. Erzilia }împ\u.
Ini]iativa a avut ca scop recunoa[terea [i premierea sportivilor din municipiul Câmpulung Moldovenesc, care realizeaz\ performan]e în cadrul competi]iilor sportive. UNPR Câmpulung sprijin\ sportul, [i va încerca s\ aduc\ sportivii câmpulungeni acas\, declar\ pre[edintele UNPR C=mpulung Moldovenesc, Ovidiu Tudorici
El a mai ad\ugat c\ Clubul Sportiv Rar\ul are nevoie de un management bine gândit [i de finan]are, dou\ lucruri esen]iale care lipsesc cu des\vâr[ire de câ]iva ani încoace. “Consider\m benefic\ finan]area sec]iei de atletism, prin alocarea unui buget de minim 30.000 RON anual, astfel încât sportivii s\-[i poat\ desf\[ura activitatea în condi]ii optime” a mai spus liderul progresist c=mpulungean.
Ovidiu Tudorici apreciaz\ c\ este important s\ fie recunoscut\ [i r\spl\tit\ de fiecare dat\ performan]a, în orice domeniu. “Prin astfel de ac]iuni trebuie s\ le ar\t\m, m\car atât cât ne permit posibilit\]ile, recuno[tin]a acestor tineri care ne fac cinste [i care, iat\, poart\ cu mândrie stindardul ora[ului nostru peste tot unde merg. La rândul nostru ne mândrim cu ei [i cu cei care îi antreneaz\ [i sper\m c\ aceste performan]e s\ fie continuate [i multiplicate, atât în atletism [i în alte sporturi, cât [i în celelalte domenii. Suger\m, fiind [i Sfintele S\rb\tori de Pa[te, ca actualii consilieri locali s\ î[i doneze indemniza]ia m\car acum, la sfâr[it de mandat – mai ales c\ unii dintre dumnealor sunt prosperi oameni de afaceri – tinerilor sportivi pentru a le asigura bugetul necesar pentru a-[i continua drumul spre marea performan]\, deoarece sunt câmpulungeni [i fac cinste ora[ului” a transmis Ovidiu Tudorici.

Vezi si

Cea mai mare investiție din 2024 de la Oradea este realizată de o asociere de firme sucevene în frunte cu LOIAL Impex

O asociere de firme având ca lider cunoscuta societate suceveană LOIAL IMPEX SRL și asociat …