Wednesday , February 8 2023

Spitalul Orășenesc din Gura Humorului a scos la concurs postul de manager

Concursul va avea lor pe data de 22 februarie. Viitorii candidați își pot depunde dosarele până pe data de 6 februarie

Spitalul Orășenesc din Gura Humorului organizează concurs pentru postul de manager iar viitorii candidați își pot depune dosarele până pe data de 6 februarie. ”Concursul se va desfăşura la sediul administrativ al Spitalului Orășenesc Gura Humorului din oraşul Gura Humorului, B-dul Bucovina, nr. 17, judeţul Suceava, în perioada 07.02.2023 – 27.02.2023, în două etape”, au transmis reprezentanții unității spitalicești.

Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite,  va avea loc pe data de 07 februarie 2023, aceasta fiind etapă eliminatorie. Apoi va urma etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura la sediul spitalului, pe baza temelor-cadru, în data de 22.02.2023, ora 10.00. Dosarele de înscriere se depun la sediul unității spitalicești, biroul RUNOS, până pe data de 06 februarie 2023, ora 14.00.

Calendarul de sefăşurare a concursului cuprinde vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi, pe data de 20.ianuarie 2023, în intervalul orar 9.00-12.00, sub îndrumarea directorului medical, iar pe data de 16 februarie se vor afișa pe site-ul spitalului, proiectele de management. Afișarea rezultatelor este programată pentru data de 23 februarie iar eventualele contestaţii faţă de rezultatele susţinerii proiectului de management se vor putea depune pe 23 februarie, începând cu ora 10.30 – până în data de 24.02.2023, ora 10.30. ”La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii: cunosc limba română, scris şi vorbit, sunt absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau științe economice; sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii, au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor, nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic), nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii”, au completat reprezentanții unității spitalicești. (Cristina RUȘTI)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …