Friday , October 7 2022

Spitalul Municipal Fălticeni scoate la concurs zece posturi de medici

Este nevoie de medici specialiști în secțiile de Cardiologie, Pneumologie, Boli Infecțioase, Pediatrie, Compartimentul de Primire Urgențe, Neonatologie și Radiologie și Imagistică Medicală. Unitatea spitalicească vrea să angajeze și doi medici rezidenți, pentru secțiile de Pediatrie și Pneumologie.

Spitalul Municipal Fălticeni a anunțat că va organiza concurs pentru ocuparea a zece posturi de medic, unitatea spitalicească nereușind încă să-și completeze organigrama, iar pentru ca pacienții să beneficieze de asistență medicală de calitate, este nevoie de personal medical pe măsură. Astfel, este nevoie de câte un medic pentru secțiile Cardiologie, Pneumologie, Boli Infecțioase, Pediatrie, Compartimentul de Primire Urgențe, Neonatologie, la care se adaugă două posturi vacante pentru secția de Radiologie și Imagistică Medicală. Unitatea spitalicească vrea să angajeze și doi medici rezidenți, pentru secțiile de Pediatrie și Pneumologie.

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituției iar candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae.

Candidații trebuie să achite o taxă de concurs de 150 de lei. (C. R.)

Vezi si

O polițistă din Cernăuți a murit împușcată în cap de un pedofil pe care încerca să-l rețină în fața unei școli

O polițistă de patrulare, în vârstă de 22 de ani, a fost împușcată în cap, …