Thursday , September 29 2022

Spitalul Județean scoate la concurs 14 posturi de medici

Se caută medic gastroenterolog, hematolog, doi cardiologi, urolog, chirurg pediatru, chirurg plastician, oftalmolog, pneumolog, radiolog, oncolog și trei medici urgentiști.

Conducerea Spitalului Județean Suceava a anunțat că va organiza concurs pentru ocuparea a 14 posturi vacante de medici. Se caută medic gastroenterolog, hematolog, doi cardiologi, urolog, chirurg pediatru, chirurg plastician, oftalmolog, pneumolog, radiolog, oncolog și trei medici urgentiști. La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, sau rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care este postul. Dosarele de însriere se vor trimite la unitatea spitalicească suceveană până pe data de 7 mai, urmând ca ulterior să se comunice data la care se va organiza concursul. Candidații trebuie să achite o taxă de participare în valoare de 150 de lei.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde cerere de înscriere, în care se menționează postul pentru care dorește să candideze, copie xerox și original a diplomei de medic, copie xerox și original a diplomei de licență, certificatului de confirmare ca medic specialist, copie xerox și original a certificatului de membru al Colegiului Medicilor și aviz pentru anul în curs, dovada din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin.(l), lit.e) sau f), la art.541 alin(l)lit.d )ori e), respectiv la art.628 alin. 1 lit d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicate, cu modificările și completările ulterioare, acte doveditoare pentru calculul punctajului prevăzut în anexa nr.3 a Ord.M.S nr.869/2015, cazierul judiciar și certificat de integritate comportamentală, certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează, certificat de naștere – copie, certificat de căsătorie – copie, curriculum vitae și actul de identitate – copie, în termen de valabilitate. (Cristina RUŞTI)

Vezi si

Primarul Lungu felicită Foresta după meciul cu UTA Arad și anunță că acum se toarnă fundațiile la Baza sportiva tip 1, unde va fi construit un nou stadion

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a participat la meciul de fotbal din Cupa României dintre …