Wednesday , February 8 2023

Spitalul Județean organizează concurs pentru cinci posturi non-medicale

Este vorba despre un post de programator IA pentru UPU, un post de bioinginer pentru întreținere aparatură medicală și trei posturi de muncitori n concursul se va organiza pe data de 8 aprilie, iar dosarele de înscriere se pot depune până pe data de 31 martie

Conducerea Spitalului Județean Suceava a anunțat că la începutul lunii viitoare va organiza un concurs pentru ocuparea a cinci posturi vacante pentru perioadă nedeterminată de timp. Este vorba despre un post de programator IA pentru UPU, un post de bioinginer pentru întreținere aparatură medicală și trei posturi de muncitori.

Concursul se va desfășura la sediul unității spitalicești sucevene, pe data de 8 aprilie, iar în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la această dată, candidații care vor fi declați admiși, vor susține și proba practică. Dosarul de înscriere trebuie depus până pe data de 31 martie și trebuie să conțină cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității organizatoare, copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, documente care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică, carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, adeverintă medicală privind starea de sănătate, eliberata de medicul de familie, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz, cazierul judiciar, certificate de integritate comportamentală, curriculum vitae, consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pesonale – model tip, dovada taxei de concurs, care este de 50 de lei. (C.R.)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …