Wednesday , May 22 2024

Spitalul Județean angajează doi medici psihiatri

Posturile sunt vacante pe perioadă nedeterminată de timp. Unitatea spitalicească suceveană caută și un fiziokinetoterapeut pentru Secția Recuperare, Medicină fizică si Balneologie, post vacant temporar

 Conducerea Spitalului Județea Suceava a anunțat că unitatea spitalicească are nevoie de doi medici psihiatri pentru secția de Psihiatrie, posturi ce sunt vacante pe perioadă nedeterminată de timp. Cei care doresc să participe la concurs, își pot depune dosarele de înscriere până pe data de 28 martie, iar proba scrisă a concursului este programată pentru data de 5 aprilie, la Institutul de Psihiatrie ”Socola” Iași. Proba clinică va avea loc pe data de 10 aprilie la aceași unitate spitalicească ieșeană. Dosarul de înscriere trebuie să conțină formular de înscriere la concurs, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz, copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, certificat de cazier judiciar, adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni și curriculum vitae, model comun european.

Unitatea spitalicească suceveană caută și un fiziokinetoterapeut pentru Secția Recuperare, Medicină fizică si Balneologie, post vacant temporar. Dosarele de înscriere se pot depune până pe data de 20 martie urmând ca proba scrisă să aibă loc pe data de 28 martie, la Spitalul Județean Suceava. (C.R.)

Vezi si

Flutur: ”Noi, liberalii, am scos din praf și din izolare Vatra Dornei”

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent din nou la Vatra Dornei, de data …