Thursday , April 18 2024

Spaniolii ne vaneaza ursii

Foarte mul]i str\ini  sunt interesa]i s\ v=neze ur[ii care tr\iesc `n p\durile din Bucovina. Printre cei de peste hotare care vor s\ v=neze ur[ii pe fondurile de v=n\toare gestionate de institu]ia silvic\ se num\r\ `n acest an [i spaniolii. Pentru aceast\ distrac]ie ei scot din buzunar sume `ntre 500 [i 10.000 de euro. {eful Departamentului V\n\toare [i Cai de Ras\ din cadrul Direc]iei Silvice Suceava, Cristi Tomniuc, ne-a declarat c\ sezonul de v=n\toare a `nceput pe 15 septembrie [i se va `ncheia pe 30 decembrie. Joi sunt a[tepta]i la Suceava v=n\tori spanioli care vor v=na ur[i `n zona C=mpulung [i Vatra Dornei. Chiar dac\ au mai fost v=n\tori str\ini  care au `ncercat s\ v=neze ur[i `nc\ de la `nceputul acestui sezon, deocamdat\ niciun animal nu a c\zut `n b\taia pu[tii.
Potrivit silvicultorilor, 60 la sut\ din ur[ii Europei tr\iesc `n Rom=nia, adic\ cam 7.000. C=teva sute pleac\ anual `n str\in\tate, sub form\ de trofee de v=n\toare.
V=n\torii vor primi din nou und\ verde pentru a v=na, dar de aceast\ dat\ mistre]i `n luna ianuarie anul viitor. Un grup de v=n\tori spanioli a pl\tit la sf=r[itul anului 2009 suma de  25.000 de euro Ocolului Silvic Suceava pentru a v=na 40 de mistre]i. Acesta a fost cea mai mare partid\ de v=n\toare organizat\ `n ultimii zece ani. {apte vân\tori din Spania, înso]i]i de doi români, s-au adunat în p\durile de la Marginea, Breaza, Bro[teni, Moldovi]a [i Pojorâta. În plus, unul dintre participanţi a vrut să aibă ca trofeu şi un urs, aşa c\ a mai rămas câteva zile la pândă. În final, acesta a doborât un animal care provocase mai multe pagube în gospod\riile din Bro[teni [i din zona Dornelor. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Adăpost de animale incendiat intenționat la Marginea (FOTO, VIDEO)

Pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență Marginea …