Saturday , December 3 2022

Soseaua de centura a Sucevei va fi data `n folosinta anul acesta, pe portiuni, `n trei etape

Primul tronson, `ntre P\tr\u]i [i {cheia, va fi finalizat `n luna mai, iar celelalte dou\ p=n\ la finele lunii octombrie, `nceputul lunii noiembrie n pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ lucr\rile au fost `nt=rziate din cauza activ\rii alunec\rilor de teren pe unele por]iuni din zona Hagigadar
{oseaua de centur\ a municipiului Suceava, investi]ie de peste 360 de milioane de lei, va fi dat\ `n folosin]\ `n etape, pe por]iuni, `n lunile mai, iunie [i octombrie. Directorul regional pe Moldova al Companiei Na]ionale de Autostr\zi [i Drumuri Na]ionale din Rom=nia (CNADNR), D\nu] Pil\, a spus, miercuri, cu ocazia unei inspec]ii la [antierul [oselei de centur\ a municipiului Suceava, la care a fost [i pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, c\ `n luna mai va fi dat `n folosin]\ primul tronson al acestei [osele, care face leg\tura `ntre E 85 `n localitatea P\tr\u]i [i DN 17 `n localitatea {cheia.
El a ar\tat c\ un al doilea tronson, `ntre E 85 la intrarea `n municipiul Suceava [i un drum jude]ean care trece prin localitatea Moara [i care face leg\tura `ntre Suceava [i Gura Humorului, va fi dat `n folosin]\ la mijlocul anului, cel mai probabil `n luna iunie, iar ultimul tronson, `ntre drumul jude]ean [i DN 17, va fi dat `n folosin]\ `n octombrie. „~n totalitate, lucrarea va fi dat\ `n folosin]\ `n luna octombrie”, a spus D\nu] Pil\, fapt confirmat [i de directorul firmei SCCF Ia[i, {tefan Hanganu, care realizeaz\ lucr\rile la acest obiectiv de investi]ii. Potrivit [efului CNADNR pe zona Moldovei, un rol foarte important pentru deblocarea fondurilor la [oseaua de centur\ a Sucevei l-a avut [i pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur.
Pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, la r=ndul s\u, c\ `nt=rzierea lucr\rilor a fost determinat\ de alunec\rile de teren care s-au activat dup\ inunda]iile din 2010 pe o lungime de 1,3 kilometri `n zona comunei Moara, `n apropiere de m\n\stirea Hagigadar, la vreo sut\ – dou\ de metri peste drum de sta]ia de 110 kV [i `n spatele unor show-room-uri, ceea ce a determinat un proiect suplimentar de consolidare a versantului `n valoare de 50 de milioane de lei. „Se foreaz\ la 20 de metri [i se monteaz\ piloni din fier forjat [i beton care consolideaz\ versantul. Sunt vreo 70 de piloni care consolideaz\ versantul [i mai sunt c=teva sute de pu]uri de captare a apei, `n amonte, care sunt forate la circa 15 metri ad=ncime. A fost nevoie de aceast\ lucrare suplimentar\. Important este c\ se lucreaz\ [i s-a g\sit sursa de finan]are. Avem nevoie s\ gr\bim aceast\ lucrare de finan]are. Sper\m ca la jum\tatea anului s\ d\m `n func]iune acest tronson. Constructorul ne-a promis c\ spre finele lunii mai va fi dat `n folosin]\ [i tronsonul de la P\tr\u]i la {cheia. Asta `nseamn\ c\ traficul greu va putea fi scos din Suceava [i s\ ias\ undeva spre DN 17. Scopul nostru final este s\ descongestion\m traficul din municipiul Suceava”, a spus Gheorghe Flutur.
El a ar\tat c\ este o lucrare grea, care se face pe un teren accidentat [i a fost nevoie de un efort financiar uria[, de ordinul a zeci de milioane de euro. Lucr\rile la [oseaua ocolitoare a municipiului Suceava au `nceput `n 2008 [i ar fi trebuit s\ se finalizeze `n 12 iulie 2012. Valoarea total\ a investi]iei este de 361,94 de milioane de lei. Lucrarea prevede mai multe poduri [i viaducte, trei sensuri giratorii, din care unul la intersec]ia de la Moara. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Șofer de TIR ucrainean, oprit la PTF Vicov pentru că nu avea permis de conducere corespunzător

În data de 30 noiembrie a.c., în jurul orei 12.00, în Punctul de Trecere a …

No comments

  1. …dar soseau de centura Falticeni – Botosani, cind se va face?