Tuesday , February 27 2024

Soseaua de centura a Sucevei ar putea fi finalizata anul viitor

Ministrul Transporturilor [i Infrastructurii, Anca Boagiu, a vizitat ieri [antierul unde se fac lucr\ri la ruta ocolitoare a Sucevei [i a primit asigur\ri c\ `n cea de-a doua parte a anului viitor vor putea fi terminate toate lucr\rile

Lucr\rile la [oseaua ocolitoare a municipiului Suceava, care au `nceput `n 2008, ar urma s\ fie finalizate la 12 iulie 2012. Ieri, ministrul Transporturilor [i Infrastructurii, Anca Boagiu, a vizitat [antierul unde se fac lucr\ri la ruta ocolitoare a Sucevei [i a constatat c\ sunt progrese notabile f\cute, primind asigur\ri c\ `n cea de-a doua parte a anului viitor vor putea fi duse la cap\t toate lucr\rile, pe toate tronsoanele, chiar [i cele de consolidare `n zona m\n\stirii Hagikadar, unde urmeaz\ a fi realizat un viaduct `n lungime de peste 200 de metri, `n continuarea unui viaduct deja realizat. Valoarea total\ a investi]iei la ruta ocolitoare este de 361,94 de milioane de lei. Direcorul SCCF Ia[i, {tefan Hanganu, a declarat c\ inten]ioneaz s\ se opreasc\ din lucru abia `n data de 22 decembrie [i c\ singurul motiv pentru care ar sista lucr\rile mai devreme ar fi condi]iile meteo neprilenice, preciz=nd c\ se refer\ la temperaturi de minus 20 de grade Celsius. El a ]inut s\ precizeze c\ sunt multe lucr\ri de f\cut `n continuare, `ndeosebi cele neprev\zute din apropierea m\n\stirii Hagikadar, `ns\ din pucntul s\u de vedere singurul impediment real ar fi lipsa banilor, cel cu privire la exproprieri nemaifiind de actualitate. ~n condi]iile `n care lucr\rile ar continua p=n\ la data 22 decembrie, atunci ar mai fi necesar\ o suplimentare de fonduri de circa 5 milioane de lei, dar a precizat c\ oricum se poate lucra `ntruc=t termenul de plat\ al facturilor este de 60 de zile, prin urmare se va intra `n anul bugetar viitor. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Licitația de vânzare la fier vechi a 20 de autobuze Irisbus a eșuat

Licitația de luni, 26 februarie 2024, pentru valorificarea unui lot de 20 de autobuze scoase …