Wednesday , December 7 2022

Soluţii diferite ale aceluiaşi complet de judecată al Curţii de Apel Suceava în două dosare absolut identice

U.J.S. “Pro-Educaţia” Suceava a iniţiat mai multe acţiuni în instanţă pentru recuperarea unor drepturi pierdute de membrii de sindicat. Toate completele de judecată ale Tribunalului Suceava au dat câştig de cauză membrilor de sindicat.  Membrii sindicatelor au cerut deja revizuirea deciziei Curţii de Apel Suceava în speranţa că se va face dreptate

 palatul de justitie Suceava [800x600]


U.J.S. “Pro-Educaţia” Suceava a iniţiat mai multe acţiuni în instanţă pentru recuperarea unor drepturi pierdute de membrii de sindicat. Unul dintre aceste drepturi este sporul pentru condiţii de muncă deosebite, periculoase sau vătămătoare. “Sporul de “calculator”, a fost sistat printr-o decizie unilaterală luată de Inspectoratul Scolar Judeţean Suceava începând cu luna iunie 2013, la “sugestia” Ministerului Educaţiei deoarece s-a considerat că munca, pe termen lung, în faţa calculatorului nu afectează”, a declarat Traian Pădureţ, liderul U.J.S. Pro-Educaţia Suceava.
Acţiunile au fost înregistrate la Tribunalul Suceava. Pentru toate dosarele întocmite s-a folosit acelaşi model de acţiune în instanţă, diferite fiind toate pârâtele şi reclamanţii, documentaţia depusă fiind identică în toate dosarele.
“Tribunalul Suceava a dat dreptate membrilor noştri de sindicat, obligând pârâtele la restituirea sumelor reţinute abuziv dar şi la reîncadrarea persoanelor îndreptăţite să primească acest spor, în funcţie de de rezultatele expertizării acestor locuri de muncă de către instituţiile abilitate”, a adăugat Traian Pădureţ.
Pârâtele  au recurs la au recurs la toate formele de apărare, inclusiv introducerea Apelului, astfel că s-a ajuns la judecarea apelurilor de către Curtea de Apel Suceava. In majoritatea dosarelor deciziile Curţii de Apel Suceava au fost favorabile membrilor de sindicat, respingând apelurile unităţilor şcolare pârâte, ale ISJ Suceava şi ale MECS, menţinând prima decizie, sentinţele date de Tribunalul Suceava. “Toate completele de judecată ale Tribunalului Suceava au dat câştig de cauză membrilor noştri de sindicat, singura decizie nefavorabilă a fost luată de completul de judecată C 2A CMAS, într-un singur dosar”, susţine liderul sindicatului, Traian Pădureţ, acesta afirmă şi că “suntem conştienţi că fiecare judecător poate avea şi o opinie diferită faţă de alţi judecători”.
Problema este că acelaşi complet de judecată – C2 A CMAS – a avut de judecat în aceeaşi zi, 16 septembrie 2014, două dosare identice: cauza din dosarul nr. 10855/86/2013 şi cea din dosarul nr. 10835/86/2013. Din documentaţia depusă la cele două dosare diferă doar unitatea şcolară pârâtă şi reclamanţii.
In dosarul nr. 10855/86/2013, completul de judecată a respins apelurile ISJ Suceava şi al MECS şi a admis doar apelul Administraţiei Finanţelor Publice Suceava. Curtea de Apel Suceava a menţinut “în parte” sentinţa Tribunalului Suceava dând câştig de cauză membrilor de sindicat, în tim ce în dosarul nr. 10835/86/2013, Curtea de Apel Suceava, în acelaşi complet de judecată, în aceeaşi zi, amână cauza pentru data iniţială de 23 septembrie 2014, amână apoi cauza pentru 30 septembrie 2014, dată la care prin decizia luată admite toate apelurile, schimbă în parte sentinţa Tribunalului Suceava, respinge ca nefondată acţiunea în contradictoriu cu ceilalţi pârâţi şi, mai menţine din sentinţa Tribunalului ceea ce nu contravine deciziei Curţii de Apel Suceava. “Analizând sentinţa Tribunalului Suceava, de fapt, Curtea de Apel Suceava nu a mai menţinut nimic din această sentinţă, ci a desfiinţat-o în totalitate”, susţine Traian Pădureţ.
“Concluzia nu poate fi decât una: s-a întâmplat ceva la Curtea de Apel Suceava în perioada 16 septembrie – 30 septembrie 2014, din moment ce acelaşi complet de judecată emite două decizii contradictorii în două dosare identice, pe o cauză identică, cu o acţiune formulată, motivateă identic, cu documente în argumentarea solicitării noastre identice. In cele două dosare diferă doar angajatorul pârât, reclamanţii şi decizia Curţii de Apel Suceava”, a adăugat liderul sindical Traian Pădureţ.
Membrii sindicatelor au cerut deja revizuirea deciziei Curţii de Apel Suceava în speranţa că se va face dreptate. “In cazul dosarului nr. 10835/86/2013 am formulat cerere de revizuire a deciziei Curţii de Apel Suceava. Vom sesiza despre aceste două decizii “curioase” ale aceluiaşi complet de judecată Consiliul Superior al Magistraturii şi, dacă va fi nevoie, vom iniţia acţiune şi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”, a declarat Traian Pădureţ. (Iulia-Greta NIGA)

Vezi si

LUNGU: A fost finalizat proiectul de aducțiune a gazului metan la 30 de străzi din oraș

Miercuri, începând cu ora 11:00, au fost alimentate cu gaz metan străzile din cartierul Tineretului. …