Monday , July 22 2024

Soferul carbonizat in accidentul rutier de la Rosiori, un ucrainean de 57 de ani

N Wolodimir N.  transporta o `nc\rc\tur\ de 15 tone de hexan, o substan]\ inflamabil\ folosit\ ca dizolvant, a pierdut controlul volanului [i a intrat cu autocisterna `ntr-un transformator electric n Comisariatul Regional al G\rzii de Mediu Suceava a început, joi, demersurile pentru identificarea firmelor care au expediat [i transportat solventul din cisterna care a ars, precum [i a beneficiarului acestuia

Pompierii [i Poli]ia au transmis ieri detalii legate de accidentul de circula]ie petrecut miercuri sear\, dup\ ora 21.00, pe DN2, `n satul Ro[iori, comuna Vadu Moldovei. S-a stabilit c\ o autocistern\ de 15 tone, `nc\rcat\ cu hexan – un lichid combustibil inflamabil, folosit ca dizolvant – condus\ de [oferul ucrainean Wolodimir N., de 57 de ani, venea dinspre Roman spre Suceava [i, `ntr-o curb\ a p\r\sit carosabilul, lovindu-se de un transformator electric. S-a produs un incendiu, lichidul inflamabil din autocistenr\ a luat foc iar [oferul, blocat `n cabin\, a murit carbonizat.
Grupa operativ\ a Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ „Bucovina” al jude]ului Suceava, condus\ de inspectorul [ef, colonelul Ion Burlui [i Deta[amentele de pompieri Suceava [i F\lticeni împreun\ cu Serviciul Voluntar pentru Situa]ii de Urgen]\ Vadu Moldovei, au intervenit cu cinci autospeciale pentru localizarea [i lichidarea incendiului.
Echipajele pompierilor, cu sprijinul lucr\torilor poli]iei, au evacuat persoanele din zon\ la limita de siguran]\, din jurul locului producerii evenimentului, [i au deconectat re]eaua electric\ de medie tensiune. Mai multe localit\]i din zon\ au r\mas dou\ ore [i jum\tate, f\r\ curent electric. Conform unui comunicat al ISU Suceava, pompierii au ac]ionat eficient [i au localizat în timp util fl\c\rile, ultimele focare fiind lichidate la ora 23.38, ulterior trecându-se la eliminarea efectelor incendiului. Pentru a preveni pericolul ca focul s\ reizbucneasc\, un echipaj al pompierilor militari de la Deta[amentul F\lticeni [i lucr\tori ai Serviciului Voluntar pentru Situa]ii de Urgen]\ al comunei Vadu Moldovei, au r\mas în supraveghere la fa]a locului, pân\ în diminea]a zilei de ieri. Autocisterna [i înc\rc\tura de hexan au ars în totalitate, degradându-se re]eaua de medie tensiune [i transformatorul electric.
Traficul rutier a fost blocat circa trei ore pe DN2, circula]ia fiind deviat\ pe ruta DN15 C – Praxia – Tg.Neamț – Criste[ti pentru rela]ia Suceava-Roman [i Criste[ti – Tg.Neamț – Praxia, pentru cel\lalt sens de mers.
N Garda de Mediu caut\ firmele implicate în transportul cisternei care a ars
Comisariatul Regional al G\rzii de Mediu Suceava a început, joi, demersurile pentru identificarea firmelor care au expediat [i transportat solventul din cisterna care a ars, în noaptea de miercuri spre joi, în urma unui accident produs pe drumul european E 85, precum [i a beneficiarului acestuia.
Potrivit unui comunicat al G\rzii Na]ionale de Mediu – Comisariatul Regional Suceava, comisarii de mediu suceveni au f\cut, joi diminea]\, verific\ri pentru evaluarea suprafe]ei afectate, a substan]elor implicate [i factorilor de mediu afecta]i în urma accidentului rutier produs, miercuri sear\, pe E 85, când o cistern\ înc\rcat\ cu hexan, o substan]\ folosit\ ca solvent, a ars în propor]ie de 90 la sut\.
Astfel, ei au constatat c\ în zon\ se mai afla carcasa cisternei având un con]inut de ap\ în amestec cu spum\ r\mas\ în urma stingerii incendiului, fiind stabilite m\suri imediate, respectiv delimitarea perimetrului afectat [i inscrip]ionarea în vederea interzicerii accesului, asigurarea pazei cu dispozitiv format din jandarmi din cadrul IJJ Suceava, solicitându-se, totodat\, poli]i[tilor din Vadu Moldovei s\ patruleze, în limita posibilit\]ilor, pân\ la instalarea dispozitivului de paz\, astfel încât s\ se previn\ accesul animalelor sau persoanelor în zona afectat\.
Ulterior acestor m\suri imediate, GNM – CR Suceava a început demersurile pentru identificarea expeditorului, transportatorului [i destinatarului substan]ei respective astfel încât, în conformitate cu legisla]ia de mediu aflat\ în vigoare, ace[tia s\ adopte m\surile de înl\turare a efectelor accidentului, pe principiul “poluatorul pl\te[te”, dar [i de îndep\rtare a stratului de sol afectat de eventualele scurgeri de combustibil sau amestec de substan]e specifice stingerii incendiilor.  (Neculai RO{CA)

Vezi si

Incendiu puternic izbucnit într-o gospodărie din Bogdănești

Luni dimineață, un incendiu a izbucnit  la o gospodărie în comuna Bogdănești. Evenimentul a fost …