Thursday , August 18 2022

Socrii sefului statului pregatesc pentru masa de Craciun preparate din carne de porc si prajituri de casa

N ei cred c\ doar  printr-o minune pre[edintele Traian B\sescu ar putea veni `n vizit\, m\car o zi. “Ginerele Traian este un om foarte ocupat, la fel [i nepoatele. Dac\ nu vor putea veni, atunci ur\rile ni le vom face telefonic, iar noul an s\ ne aduc\ s\n\tate, fericire [i s\ avem un nou an mult mai bogat”, spune b\tr=nul Gheorghe Andru[c\

Socrii [efului statului, Aurora (81 de ani) [i Gheorghe Andru[c\ (91 de ani), din cartierul sucevean Burdujeni, au `nceput de ieri preg\tirile pentru s\rb\torile de sf=r[it de an. Ei ne-au declarat c\ `n familie  este  o tradi]ie ca din meniu s\ nu lipseasc\ bucate tradi]ionale pentru Cr\ciun. Chiar dac\ nu cresc porc `n b\t\tur\, Aurora [i Gheorghe Andru[c\ sus]in c\ de pe mas\ nu vor lipsi preparatele tradi]ionale cum ar fi c=rna]i, caltabo[i, toba [i sarmalele. “Cr\ciunul f\r\ carne de porc nici nu se poate. Chiar [i sarmalele se fac cu carne tocat\ de porc pentru c\ sunt mai gustoase. La noi este o tradi]ie s\ preg\tim o mas\ cu multe bucate de Cr\ciun. Îi a[tept\m pe Traian [i Maria, dar [i pe cele dou\ nepoate oricând, nu doar de S\rb\tori”, a spus Aurora Andru[c\. Ea ne-a povestit c\ `ntre dulciuri cel mai gustate de membrii familiei sunt pr\jiturile de cas\, care vor fi  preparate cu 1-2 zile `nainte de Ajunul Cr\ciunului, pentru a fi c=t mai proaspete.
Tot `n Ajunul Cr\ciunului, va fi `mpodobit bradul.  Soacra [efului statului  `[i aduce aminte c\ `n urm\ cu mul]i ani, pe atunci se afla [i mai `n putere, pentru  colindatori preg\teau col\cei, mere [i nuci. “Acum vin copiii cu colindul [i cu uratul [i a[teapt\ bani, refuz\ col\ceii”, ne-a povestit Aurora Andru[c\ care ne-a mai spus c\ la sate `ns\  majoritatea femeilor  mai men]in aceast\ tradi]ie, iar c`nd vin colind\tori, mirosul de col\cei abia ie[iti din cuptor se simte  pe uli]ele c\tunelor.
At=t Aurora, c=t [i Gheorghe Andru[c\ au ]inut post c=te o s\pt\m=n\ fiecare [i se vor `mp\rt\[i.  “Nu am putut ]ine tot postul din cauza problemelor de s\n\tate. Noi suntem oameni credincio[i [i cu fric\ de Dumnezeu. Merg `n fiecare zi de s\rb\toare la slujbele religioase, pentru c\ a[a am fost crescut, `n spiritul credin]ei [i al drept\]ii”, sus]ine  Gheorghe Andru[c\. Ei cred c\ doar  printr-o minune pre[edintele Traian B\sescu ar putea veni `n vizit\, m\car o zi. “Ginerele Traian este un om foarte ocupat, la fel [i nepoatele. Dac\ nu vor putea veni, atunci ur\rile ni le vom face telefonic, iar noul an s\ ne aduc\ s\n\tate, fericire [i s\ avem un nou an mult mai bogat”, a conchis Gheorghe Andru[c\.
A renun]at s\ mai fie epitrop
Socrul [efului statului, Gheorghe Andru[c\, a renun]at s\ mai fie epitrop casier al Bisericii Sfânta Treime `nc\ de la sf=r[itul anului  2009. Preotul l\ca[ului de cult, Adrian Pârlac, sus]ine c\ tat\l Primei Doamne a fost mai bine de 26 de ani casier al bisericii, ducându-[i munca la îndeplinire cu brio chiar [i la aceast\ vârst\. Chiar dac\ nu mai este epitrop, Gheorghe Andru[c\ vine în zilele de s\rb\toare la slujba religioas\ al\turi de  al]i credincio[i. Socrii [efului statului, Aurora [i Gheorghe Andru[c\, locuiesc într-o cas\ modest\ din cartierul Burdujeni, municipiul Suceava, situat\ la circa 50 de metri de Biserica Sfânta Treime. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Ministrul Dezvoltării a semnat contractul de execuție pentru lucrările de consolidare ale ansamblului Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila a semnat în cursul dimineții de joi contractul de execuție pentru lucrările …