Thursday , December 1 2022

Smecherii din gasca lui V`ju vor `n libertate pentru ca nu li s-a respectat dreptul la aparare

Prezen]i ieri la Curtea de Apel Suceava, V`ju Piti[ciuc [i locotenen]ii s\i au cerut judec\torilor s\ fie pu[i `n libertate, deoarece, spun ei, `n timpul c=t au fost `ncarcera]i nu li s-a respectat dreptul la ap\rare [i la un proces echitabil
Alexie Piti[ciuc, zis V`ju, Marian Catrinar, {tefan George Flocea [i Alexandru Constantin Flocea au comp\rut ieri la Curtea de Apel Suceava, formul=nd recurs `mpotriva deciziei judec\torilor de la Tribunalul Suceava, de a prelungi m\sura arest\rii preventive. Ini]ial, termen `n aceast\ cauz\ s-a dat pe 16 martie, `ns\ inculpa]ii au cerut o am=nare pentru a putea s\-[i angajeze un ap\r\tor.
Ieri, avocatul celor patru a men]ionat c\ m\sura arest\rii preventive luate `n cazul lui V`ju [i a celorlal]i trei este nelegal\ [i netemeinic\. Acesta a mai men]ionat c\ ini]ial s-a dispus arestarea inculpa]ilor pentru un anumit num\r de infrac]iuni, iar apoi dup\ ce rechizitoriul a fost finalizat a reie[it faptul c\ V`ju [i compania au fost trimi[i `n judecat\ pentru un num\r sensibil mai mic de fapte penale.
Ap\r\torii au mai explicat judec\torilor c\ cei patru aresta]i nu reprezint\ un pericol pentru societate [i `n acest sens au cerut `nlocuirea m\surii arest\rii preventive cu cea a oblig\rii de a nu p\r\si ]ara sau localitatea de domiciliu. Instan]a nu a ajuns ieri la o concluzie [i a am=nat pronun]area pentru data de ast\zi.
Ziarul Obiectiv de Suceava a ar\tat `n edi]iile anterioare cum [mecherii din ga[ca lui Alexie Piti[ciuc au fost pu[i `n libertate, unul c=te unul. Primul privilegiat a fost Gheorghe Bogd\nel Ciobotar, pus `n libertate dup\ recursul `mpotriva m\surii arest\rii preventive. Apoi a sosit r=ndul lui Eugen Miftodie Lucu]ar s\ ias\ din spatele gratiilor, lucru petrecut la jum\tatea lunii decembrie a anului trecut.
Recent, a fost eliberat un nou “[mecher” din ga[ca lui V`ju. Este vorba de Vasile Tiberiu Flocea, care a ob]inut clemen]\ din partea judec\torilor suceveni `n cursul s\pt\m=nii trecute.
La sf=r[itul lunii octombrie anul trecut, Serviciul Teritorial Suceava al Direc]iei de Investigare a Infrac]iunilor de Crim\ Organizat\ [i Terorism (DIICOT), anun]a cu mare pomp\ c\ a destructurat una din cele mai periculoase grup\ri de tip mafiot ce ac]iona de ani `n buni zona Humor – Frasin. Pe data de 24 octombrie au fost efectuate 39 de perchezi]ii, 20 de persoane fiind ridicate [i aduse la sediul DIICOT pentru audieri. ~n cele din urm\, doar pentru [apte persoane s-a luat m\sura arest\rii preventive pentru 29 de zile.
Dosarul b\t\u[ilor din Stulpicani a fost finalizat zilele trecute, nu mai pu]in de 34 de persoane fiind trimise `n judecat\ pentru s\v=r[irea infrac]iunilor de aderare la un grup infrac]ional organizat, tentativ\ la infrac]iunea de omor calificat, contraband\, distrugere, [antaj, trafic de droguri de risc `n modalitatea procur\rii, de]inerii, punerii `n v=nzare [i v=nz\rii a acestor droguri. (P.B.)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …