Sunday , December 4 2022

Sindicatele sucevene cumpara kilograme de monede pentru a boicota benzinariile

N BNS Suceava cump\r\ la kilogram monede de un ban, ca s\ le foloseasc\ pentru cump\rarea a cel mult un litru de carburant n Cartel Alfa face apel la membrii de sindicat s\ nu cumpere, dup\ 19 ianuarie, benzin\ [i motorin\ dec=t de la Rompetrol, p=n\ atunci ma[inile lor s\ intre `n “post” n “unii colegi a[teapt\ ziua de salariu, pentru a face rost de banii necesari pentru combustibil la ma[ini”, declar\ Iord\nel Secrieru, pre[edintele BNS Suceava n “dac\ vom for]a, cump\r=nd de la Rompetrol, Petrom o s\ scad\ pre]ul la carburan]i [i se va produce un boicot `mpotriva celorlal]i care vor r\m=ne cu pre]urile mari”, este de p\rere pre[edintele Cartel Alfa Suceava, Traian P\dure]

Noile cre[teri ale pre]ului carburan]ilor au st=rnit un adev\rat v=rtej na]ional, [oferi, sindicate, patronate dar [i reprezentan]i ai guvernului d=ndu-[i cu p\rerea despre cum ar putea s\ fie st\vilit\ ofensiva mercantil\ a firmelor  proprietare a rafin\riilor produc\toare de carburan]i ce func]ioneaz\ pe teritoriul Rom=niei, care au crescut pre]ul benzinei [i motorinei, f\r\ nicio justificare economic\, cu mai multe procente, la sf=r[itul anului trecut [i `nceputul acestui an.
~n jude]ul Suceava, primele invita]ii la protest au venit din partea Filialei Suceava a CNS “Cartel Alfa”, care, declar=nd c\ se al\tur\ protestatarilor care boicoteaz\ benzin\riile din ]ar\, din cauza cre[terii pre]ului carburan]ilor `n mod nejustificat, a transmis un mesaj tuturor liderilor de sindicat ai organiza]iilor afiliate cu rug\mintea ca ace[tia s\-l transmit\ mai departe. Mesajul  propune boicotarea benzin\riilor `n zilele de 17,18 [i 19 ianuarie ac.
“Am f\cut apel prin liderii no[tri de la Cartel Alfa pentru a transmite  o propunere membrilor de sindicat  ca ace[tia s\ transmit\ la r=ndul lor tuturor cuno[tin]elor care au sau nu ma[ini, ca `n perioada de dup\ protestul deja anun]at, de boicotare total\ a benzin\riilor `n zilele de 17,18 [i 19 ianuarie s\ alimenteze ma[inile doar din sta]iile Rompetrol” a declarat liderul Cartel Alfa Suceava, Traian P\dure]. ~ntrebat dac\ nu are cuno[tin]\ c\ structura Rompetrol este indicat\ la nivel na]ional ca parte a marii `n]elegeri dintre furnizorii de produse petroliere de pe pia]a rom=neasc\, Traian P\dure] a explicat care este tehnica pe care a g=ndit-o el pentru a d\r=ma monopolul pre]urilor la carburan]i: “Mergem pe ideea c\ sunt mul]i parteneri `n ora[ele mari dar [i la benzin\rii mai mici, ale acestor mari trusturi. C=nd vor vedea c\ `ncas\rile de la sta]iile lor vor sc\dea vertiginos, vor sc\dea pre]urile.  Ca un exemplu, propunerea noastr\ vizeaz\ faptul c\  `n momentul `n care vom faulta Petrom, de exemplu, ace[tia vor diminua pre]ul carburan]ilor. Ideea este ca `n momentul `n care i-am determinat [i pe ace[tia s\ scad\ pre]ul, s\ mergem mai departe, bopicot=ndu-i pe ceilal]i care vor r\m=ne pe pre]urile mari. Este vorba despre un protest itinerant prin care s\ `i for]\m pe fiecare s\ rea[eze pre]urile p=n\ la o limit\ accesibil\ pentru to]i rom=nii”, a explicat Traian P\dure].
El a mai spus c\ propunerea sa a transmis-o [i c\tre ceilal]i colegi sindicali[ti din Cartel Alfa din ]ar\, venind mesaje din mai multe jude]e c\ scenariului de proteste  propus de el  i se va da curs. “Am transmis [i la Confedera]ie, la Bucure[ti, domnului Bogdan Hossu, propunerea noastr\, cu ideea de a o populariza `n cadrul Cartel Alfa, `n `ntreaga ]ar\”, a mai spus pre[edintele Cartel Alfa Suceava, Traian P\dure].
N Calcule la kilogram – bani rom=ne[ti versus mililitri de benzin\ transna]ionali
Mai pragmatic, liderul sindical Iord\nel Secrieru, pre[edintele Filialei Suceava a Blocului Na]ional Sindical (BNS), a promovat o alt\ modalitate de protest `mpotriva scumpirii carburan]ilor. Inspira]i din alte ac]iuni care s-au derulat deja pe la benzin\riile din ]ar\, sindicali[tii suceveni de la BNS au decis s\ vin\ peste benzin\riile din jude] cu avalan[e de b\nu]i.
~nainte de a se demara aceast\ ac]iune, sindicali[tii de la BNS Suceava au f\cut [i o seam\ de calcule pentru a vedea exact c=t `nseamn\ kilogramul de monede de un ban, cinci bani, 10 sau 50 de bani. Meticulo[i din fire, sindicali[tii din subordinea lui Iord\nel Secrieru au calculat, cu sprijinul BNR, c\ `ntr-un kilogram `ncap 417 monede de un ban `n valoare total\ de 4,17 lei,  cantitate [i valoare cu care nu po]i cump\ra nici m\car un litru de benzin\ sai motorin\.
Cu monede de cinci bani, 360 de buc\]i la kilogram, cu valoare total\ de 18 lei, se pot cump\ra maxim trei litri de carburant.
Cu monede de 10 bani, la kilogram se pot cump\ra cinci litri de benzin\ sau motorin\ iar la kilogramul de monede de 50 de bani, se pot achizi]iona 16,4 litri de carburant.
R\m=ne de v\zut cum s-a f\cut calculul, care este pre]ul metalului trimis la topiere, dac\ aceste cantit\]i de monede ar fi valorificate pur [i simplu ca atare,  la centrele de preluare a de[eurilor metalice.
N Cartel Alfa vrea protest itinerant pe la toate firmele furnizoare de carburan]i
Grupul de ini]iativ\ de la Filiala Suceava a  Cartel Alfa num\ra p=n\ ieri 12 persoane. Ideea pe care doresc s\ o pun\ `n practic\ vizeaz\ cump\rarea de la benzin\rii carburant `n contravaloare de maxim un kilogram de monede na]ionale de un ban. Iord\nel Secrieru, pre[edintele Filialei BNS Suceava a declarat ieri c\ s-au `nscris deja 12 persoane `n ac]iunea de protest prefigurat\ care nu vor cump\ra mai mult de un litru de carburant fiecare. “A[tept\m s\ ni se al\ture, func]ie de cum vom reu[i s\ adun\m banii m\run]i, [i alte persoane. Unii dintre colegii no[tri din sindicat a[teapt\ [i ziua de salariu pentru c\ acum, pur [i simplu, nu au bani pe care s\-i investeasc\ `n cump\rarea de carburant”, a declarat Iord\nel Secrieru, liderul BNS Suceava. ~n opinia sa, at=ta timp c=t cei care v=nd carburan]i “fac jocurile a[a cum consider\ ei”, nu sunt absolvi]i de vin\ nici cei care v=nd benzin\ sau motorin\ la col]ul gr\dinii, iar semnalul vizeaz\ produc\torul de carburan]i, cei care au instituit acest monopol. R\m=ne de v\zut `n ce m\sur\ demersurile sindicatelor sucevene vor avea sor]i de izb=nd\ `mpotriva corpora]iilor care fac legea pe pia]a petrolului din Rom=nia. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Foresta a încheiat anul cu o remiză la Bacău

Foresta a încheiat anul cu o remiză, scor 1-1, înregistrată sâmbătă, pe terenul celei de-a …

No comments

  1. Draga Ana si Coztache, in aparenta, ce spuneti voi e corect. Dar, trebuie obsservat faptul ca impoteza lansata in articol, de a alimenta doar de la o anume societate e absolut corect. Indiferent de unde alimentati, evitati OMW si PETROMUL pt ca de la ei pleaca de fiecare data cresterea de preturi. Daca nu vom alimenta o luna de la acestia, vor fi obligati sa ia masuri, acesta este marele avantaj al pietei. Apoi, in lunile urmatoare se pot boicota alti distribuitori. Si nu uitati : sunt si micii nostri benzinari independenti care se lupta sa supravietuiasca. Putem lua de la ei si ne ajutam si pe noi.Cat despre hibride, pana acolo mai e cale lunga. S-auzim de bine!

  2. pt ca cei mici se aprovizioneaza tot de la rafinariile lor, iar nu poti protesta si sa nu alimentezi in anumite zile, dar in ziua precedenta sa mergi sa faci plinul, deja asta nu mai e protest, solutia ar fi sa incercam sa ne cumparam masini hibride si sa eliminam dependinta de petrol, si in timp asta iar afecta si pe ei

  3. nu mi se pare corect sa nu cumpar de la petrom benzina ca sa o ieftinesca si sa cumpar de la rompetrol, asta e o tampenei, si deja pare ca sau inteles cu cei de la statiile respective sa porteze clienti, daca tot se incepe un protest impotriva marilor producatori atunci sa se cumpere benzina de la statiile peco neafiliate vreunei companii mari, astfel ar resimti o scadere in sumele incasate dar ei isi permit sa reduca si pretul asfel incat sa ii falimenteze pe astia mici

  4. Nu aveti nici o logica. In primul rand asta e piata chiar daca ne place sau nu. Singurul care poate modifica pretul e statul si beleaua e ca nu vrea. El ia accizii, taxe, redevente, dividente unde este actionar si tva binenteles. Trebuie actionat asupra firmelor unde detine actiuni ex. OMV-PETROM, ROMPETROL. Deci nu luati de la ei si s-ar putea sa scada pretul. Restul cu banii marunti e abureala la fel si cu paradisurile fiscale si toate controalele care se mai fac. Pierdeti timpul de pomana.