Saturday , April 20 2024

Sindicalistii acuza ca nu sunt lasati sa picheteze sediul PDL Suceava

Sindicali[tii suceveni au renun]at, vineri, pentru a doua oar\, la ac]iunea de pichetare programat\, dup\ ce Prim\ria Suceava nu le-a permis s\ protesteze în fa]a sediului PDL, recomandându-le s\ mearg\ în fa]a sediului Prefecturii Suceava.
Pre[edintele BNS Suceava, Iord\nel Secrieru, a declarat c\ Prim\ria Suceava a refuzat s\ accepte solicitarea sindicatelor de a picheta sediul PDL [i le-a recomandat ca protestul s\ fie organizat în fa]a Prefecturii, a[a cum s-a întâmplat [i în urm\ cu o s\pt\mân\.
“Ne mint c\ au lucr\ri edilitare de amploare în zona sediului PDL. E o minciun\ grosolan\”, a spus Secrieru.
El a spus c\ dac\ reprezentan]ii PDL vor continua s\ procedeze în acest fel nu au decât de pierdut.
“De le ce e fric\ nu scap\”, a spus Secrieru.
El a subliniat c\ partidului aflat la guvernare nu i se mai acord\ credit, ar\tând c\ nu mai exist\ dialog cu sindicatele.
Secrieru a mai spus c\ sindicali[tii suceveni se preg\tesc pentru ac]iunea de protest din 27 octombrie.
“{tim când plec\m, nu [tim când ne întoarcem. Vom r\mâne în pia]\ dac\ lucrurile decurg altfel decât trebuie”, a spus Secrieru.
El a men]ionat c\ BNS Suceava va avea cel pu]in 120 de participan]i la protestul din Capital\ din 27 octombrie.
Sindicali[tii suceveni au renun]at [i în urm\ cu o s\pt\mân\ la ac]iunea de pichetare, ar\tând c\ nu li s-a aprobat protestul în fa]a sediului PDL Suceava [i c\ au fost direc]iona]i s\ picheteze sediul Prefecturii.
Pre[edintele CNSLR-Fr\]ia Suceava, Gheorghe Leu[tean, a declarat atunci c\ sindicali[tii au depus o cerere la Prim\ria Suceava pentru aprobarea pichet\rii sediului PDL pentru a-[i manifesta dezacordul fa]\ de reducerea salariilor din sistemul bugetar, a pensiilor [i ajutoarelor sociale, precum [i ignorarea de c\tre guvernan]i a propunerilor sindicale, dar c\ ac]iunea nu a fost aprobat\ pe motiv c\ în zon\ se execut\ lucr\ri edilitar-gospod\re[ti de amploare. (O.S.)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …