Wednesday , June 29 2022

Si-a pus capat zilelor pentru ca fata pe care o iubea nu mai voia sa vorbeasca cu el

Un t=n\r de 19 ani din F\lticeni [i-a pus cap\t zilelor pentru c\ fata pe care o iubea nu a mai vrut s\ continuie rela]ia cu el. Duminic\ diminea]\, pe la ora 10.30, poli]i[tii f\lticeneni au fost anun]a]i c\ `ntr-o magazie din spatele locuin]ei `n care locuia cu familia, Dimitrie Popovici, de 19 ani a fost g\sit mort, sp=nzurat de o grind\.
Pentru c\ la examinarea exterioar\ au fost observate semne de violen]\, poli]i[tii nu au suspiciuni cu privire la moartea acestuia. Din datele ob]inute ulterior de organele de anchet\, s-a aflat c\ t=n\rul a avut o rela]ie timp de mai bine de doi ani cu o fat\ din R\d\[eni, `nc\ minor\. Prin luna iulie a acestui an, rela]ia s-a rupt, se pare [i cu contribu]ia p\rin]ilor. Dimitrie a tot `ncercat s\ se `mpace cu fata pe care o iubea dar ea nu a mai vrut acest lucru. ~n seara zilei de s=mb\t\, 5 septembrie, t=n\rul i-a trimis pe telefonul mobil fetei peste zece mesaje `n care o cojura s\ `i r\spund\ la telefon [i s\ se `mpace cu el pentru c\ altcumva `[i va lua zilele. Pentru c\ fata nu a dat niciun r\spuns, b\iatul a pus `n practic\ ceea ce a promis, astfel `nc=t diminea]a, membrii familiei l-au g\sit pe Dimitrie Popovici mort, at=rn=nd de o grind\ `n magazia din spatele casei. (N.R.)

Vezi si

Liteniul va beneficia de cea mai modernă Grădiniță cu Program Prelungit din județ

Terminată înainte de termen, în baza unui proiect în valoare de peste 3,4 milioane de …