Saturday , April 13 2024

Si-a pus capat zilelor pentru ca fata pe care o iubea nu mai voia sa vorbeasca cu el

Un t=n\r de 19 ani din F\lticeni [i-a pus cap\t zilelor pentru c\ fata pe care o iubea nu a mai vrut s\ continuie rela]ia cu el. Duminic\ diminea]\, pe la ora 10.30, poli]i[tii f\lticeneni au fost anun]a]i c\ `ntr-o magazie din spatele locuin]ei `n care locuia cu familia, Dimitrie Popovici, de 19 ani a fost g\sit mort, sp=nzurat de o grind\.
Pentru c\ la examinarea exterioar\ au fost observate semne de violen]\, poli]i[tii nu au suspiciuni cu privire la moartea acestuia. Din datele ob]inute ulterior de organele de anchet\, s-a aflat c\ t=n\rul a avut o rela]ie timp de mai bine de doi ani cu o fat\ din R\d\[eni, `nc\ minor\. Prin luna iulie a acestui an, rela]ia s-a rupt, se pare [i cu contribu]ia p\rin]ilor. Dimitrie a tot `ncercat s\ se `mpace cu fata pe care o iubea dar ea nu a mai vrut acest lucru. ~n seara zilei de s=mb\t\, 5 septembrie, t=n\rul i-a trimis pe telefonul mobil fetei peste zece mesaje `n care o cojura s\ `i r\spund\ la telefon [i s\ se `mpace cu el pentru c\ altcumva `[i va lua zilele. Pentru c\ fata nu a dat niciun r\spuns, b\iatul a pus `n practic\ ceea ce a promis, astfel `nc=t diminea]a, membrii familiei l-au g\sit pe Dimitrie Popovici mort, at=rn=nd de o grind\ `n magazia din spatele casei. (N.R.)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …