Thursday , May 13 2021

Sfantul Leontie, serbat la Manastirea Bogdana din Radauti

Înalt Preasfin]itul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, al\turi de un sobor de 26 preo]i [i diaconi, a s\vâr[it duminic\ Sfânta Liturghie la M\n\stirea Bogdana din R\d\u]i n la aceast\ s\rb\toare au venit peste 3.000 de pelerini care s-au închinat moa[telor Sfântului Ierarh Leontie de la R\d\u]i.

La 1 iulie, Biserica ortodox\ român\ îl pr\znuie[te pe Sfântul Ierarh Leontie, ale c\rui cinstite moa[te au fost g\site în biserica M\n\stirii Bogdana din R\d\u]i, ridicat\ ca necropol\ domneasc\ în sec. al XIV-lea de c\tre Bogdan I Întemeietorul. Municipiul R\d\u]i a îmbr\cat duminic\ straie de s\rb\toare pentru a-l cinsti în mod deosebit pe Sfântul Ierarh Leontie. La primele ore ale dimine]ii, Înalt Preasfin]itul Pimen a fost întâmpinat cu flori de copii de la A[ez\mântul „Sfântul Ierarh Leontie de la R\d\u]i“ al M\n\stirii Bogdana din R\d\u]i.
Copiii de la a[ez\mântul ocrotit de Sfântul Leontie au oferit Arhiepiscopului Sucevei [i R\d\u]ilor florile recuno[tin]ei. Înalt Preasfin]itul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, al\turi de un sobor de 26 preo]i [i diaconi, a s\vâr[it Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Sfântului Leontie din cadrul complexului monahal Bogdana. Slujba arhiereasc\ a marcat [i aniversarea unui an de activitate a A[ez\mântului pentru copii, închinat tot Sfântului Ierarh Leontie. Cu acest prilej, Înalt Preasfin]itul Pimen a adresat un cuvânt de înv\]\tur\ în care a ar\tat ce înseamn\ lucrarea Duhului Sfânt prin p\rin]i, eviden]iind câteva semnifica]ii ale Evangheliei din Duminica a IV-a dup\ Rusalii. „Mântuirea se dobânde[te prin harul lui Dumnezeu, prin via]a de sfin]enie [i prin fatele bune. [i noi, c\lug\rii, suntem datori s\ ne îngrijim de b\trâni sau de copii p\r\si]i. Sunt multe c\mine pentru b\trâni [i pentru copii, organizate de institu]iile statului, îns\ nu [tiu câte din ele au un l\ca[ de închin\ciune. Persoanele ad\postite în centrele de ocrotire social\ au nevoie de hrana trupeasc\, dar [i de cea sufleteasc\. Copiii ad\posti]i în a[ez\mântul acestei m\n\stiri sunt hr\ni]i atât trupe[te, cât [i suflete[te. Sfântul Ierarh Leontie s-a rugat lui Dumnezeu pentru ca sfintele sale moa[te s\ se afle aici [i pentru ca în acest ora[ s\ func]ioneze un a[ez\mânt pentru cei neajutora]i“, a spus Înalt Preasfin]itul Pimen.
Arhimandritul Iustin Dragomir, stare]ul M\n\stirii Bogdana, a mul]umit Înalt Preasfin]itului Pimen pentru c\ a slujit Sfânta Liturghie, ar\tând importan]a existen]ei A[ez\mântului „Sfântul Ierarh Leontie de la R\d\u]i“ în zona R\d\u]iului.
În [edin]a din 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hot\rât canonizarea oficial\ a Sfântului Ierarh Leontie, cu ziua de pr\znuire la 1 iulie. În decembrie 1992 a fost hot\rât\, odat\ cu reînfiin]area M\n\stirii Bogdana, [i ridicarea unei biserici noi cu hramul Sfântului Ierarh Leontie, finalizat\ în 1998. Aflat la 3 km distan]\ de m\n\stire, A[ez\mântul Sfântul Ierarh Leontie se ocup\ de îngrijirea [i educa]ia a 105 copii orfani sau abandona]i de p\rin]i. Cu prilejul hramului, dup\ participarea la sfintele slujbe, copiii asista]i în a[ez\mânt au oferit pelerinilor pachete cu hran\. (C.A.)
 

Vezi si

Viitorul Liteni a avut ghinion la tragerea la sorți pentru barajul de promovare în Liga a III-a

Echipa antrenată de Demis Maranda va întâlni FC Odorheiu Secuiesc, unul dintre cei mai tari …