Saturday , December 3 2022

Sens unic pe strada Nicolae Balcescu

Din cauza lucr\rilor de amenajare a unei parc\ri subterane cu peste 100 de locuri `n plin centrul Sucevei, vor fi operate o serie de modific\ri cu privire la circula]ia rutier\ n viceprimarul Viorel Seredenciuc a spus c\ [i dup\ instituirea m\surii de sens unic pe strada Nicolae B\lcescu, de la semoforul din dreptul Mc’Donalds p=n\ la intersec]ia din dreptul Orange Shop vor fi men]inute locurile de parcare pe partea drept\ a carosabilului

Perste c=teva zile se va circula doar pe un singur sens pe una din cele mai importante str\zi din municipiul Suceava. Este vorba despre strada Nicolae B\lcescu, cea care face leg\tura `ntre fostul cinematograf Modern [i Mc’Donalds, una din cele mai circulate artere din centrul municipiului re[edin]\ de jude]. M\sura a fost luat\ de Prim\rie `n colaborare cu Poli]ia Rutier\ [i a fost determinat\ de evolu]ia lucr\rilor de amenajare a unei parc\ri subterane cu peste o sut\ de locuri de parcare `n centrul Sucevei.
Astfel, se va circula pe un singur sens, dinspre actualul semafor de la intersec]ia cu Calea Unirii [i p=n\ la intersec]ia cu str\zile Meseria[ilor [i Ciprian Porumbescu. Astfel, la intersec]ia de la Mc’Donalds se va pune un indicator rutier care va avea semnifica]ia „Sens Unic” iar la cel\lalt cap\t, `n zona Orange Shop [i BancPost se va pune un indicator de „Acces Interzis”. Viceprimarul Viorel Seredenciuc a declarat c\ deja s-a dat comand\ pentru realizarea indicatoarelor [i, `n func]ie de c=t de repede vor fi acestea f\cute, se va institui circula]ia `ntr-un singur sens pe strada Nicolae B\lcescu.
Ini]ial, s-a dorit ca la cap\tul opus al str\zii Nicolae B\lcescu s\ nu se pun\, pe durata lucr\rilor de amenajare a parc\rii subterane cu peste 100 de locuri indicatorul cu semnifica]ia „Acces Interzis”, ci indicatoare cu semnifica]ia „Drum f\r\ ie[ire”. Ulterior, dup\ mai multe consult\ri cu Poli]ia Rutier\, s-a ajuns la concluzia c\ este preferabil ca din timpul lucr\rilor la parcare s\ se pun\ indicatoare rutiere cu semnifica]ia „Acces Interzis” la intersec]ia str\zii Nicolae B\lcescu cu str\zile Meseria[ilor [i Ciprian Porumbescu. De asemenea, se va avea `n vedere [i faptul c\ la sensul giratoriu de la fostul cinematograf „Modern” vor trebui amplasate indicatoare care s\ avertizeze pe cei care circul\ dinspre str\zile Mihai Viteazu, Mihai Eminescu [i Vasile Alecsandri c\ pe o por]iune important\ din strada Nicolae B\lcescu se poate circula pe un singur sens.
Totodat\, cei de la Prim\ria au `n vedere reamenjaraea intersec]iei semaforizate de la Mc’Donalds de a[a manier\ `nc=t s\ permit\ o fluidizare mai bun\ a traficului greu `n [i din perimetrul [antierului unde se amenajarea parcarea subteran\. Asta `ntruc=t se estimeaz\ c\ p=n\ `n 2013 vor circula, `n continuare, ma[ini de mare tonaj ce vor fi folosite la transportul p\m=ntului escavat [i a betonului ce va trebui turnat.
Men]ion\m c\, p=n\ ce nu sunt finalizate toate indicatoarele [i nu se reface intersec]ia, instituirea m\surii de a se circula doar `ntr-un singur sens nu se va putea pune `n practic\. ~ntrebat cu privire la acest aspect, viceprimarul Viorel Seredenciuc a declarat c\ `n mod sigur `n cursul lunii iunie se va pune `n aplicare aceast\ m\sur\, cel mai probabil `n prima parte.
De asemenea, viceprimarul a ]inut s\ precizeze c\ [i dup\ ce se va circula pe strada Nicolae B\lcescu doar `ntr-un singur sens se vor men]ine locurile de parcare de pe partea dreapt\ a por]iunii carosabile. Acestea vor fi men]inute, de altfel, [i dup\ finalizarea [i darea `n folosin]\ a parc\rii subterane, la fel ca [i m\sura luat\ de a se circula pe un singur sens. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …

No comments

  1. O masura stupida in conditiile in care strada respectiva este singura care asigura accesul din zona cinematugrafului Modern catre McDonalds. Sa vedem ce se va intampla cu multimea de masini care vin dinspre Baia Comunala si ajung la intersectia de la Posta. Sa vedeti atunci trafic pe Ciprian Porumbescu si pe stradutele dintre blocuri catre Piata Mare! Si daca ideea este sa se mentina sensul unic si dupa finalizarea parcarilor subterane inseamna ca nu am facut nimc pentru a face viata mai usoara cetatenilor…. Dar poate pana atunci o sa avem un viceprimar mai priceput si se va gasi o solutie normala (adica investitii pt trafic in ambele sensuri, asa cum este de zeci de ani, chiar neavand parcare subterana).