Friday , December 2 2022

Senatorul Ilie Niţă, pus sub control judiciar de către procurorii DNA

senatorul nita ilie alde

Senatorul ALDE, Ilie Niţă, este acuzat de evaziune fiscală, instigare la abuz în serviciu şi efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia. Acesta este cercetat pentru că prin intermediul firmei sale Nil Construct a a realizat încasări în valoare totală de 706.466 de lei, neevidenţiate şi nedeclarate organelor fiscale, după ce l-a instigat pe lichidatorul judiciar Florin Ivanovici să tergiverseze procedura de insolvenţă a SC Nil Construct SRL. Niţă a fost ales acum un an senator din partea ALDE, fiind şeful Comisiei pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare din Senat 

Ieri, procurorii DNA Suceava l-au pus sub control judiciar pentru 60 de zile pe senatorul ALDE Ilie Niţă, acuzat de evaziune fiscală, instigare la abuz în serviciu şi efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia.

Anterior, în acelaşi dosar, procurorii anticorupţie au mai dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 8 noiembrie 2017, faţă de inculpatul Florin Ivanovici, avocat în Baroul Suceava şi practician în insolvenţă, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Procurorii suceveni au stabilit că, în perioada 2012 – 2017, inculpatul Ilie Niţă, în calitate de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Suceava şi ulterior senator în Parlamentul României, a exercitat atribuţiile de administrare şi control a unei societăţi comerciale, deşi, potrivit statutului societăţii, administrator era o altă persoană.

Inculpatul a acţionat în aceeaşi manieră şi după intrarea societăţii în procedură de insolvenţă, din dispoziţia judecătorului sindic, deşi prerogativele acestei funcţii au fost preluate de către inculpatul Florin Ivanovici, în calitate de lichidator judiciar.

În acest context, în perioada 26 aprilie 2013 – 27 septembrie 2017, inculpatul Florin Ivanovici, la instigarea inculpatului Ilie Niţă, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu prevăzute de ­le­gislaţia primară, în sensul că nu a condus întreaga activitate a societăţii comerciale respective, a tergiversat procedura de insolvenţă pe o perioadă de peste patru ani, în condiţiile în care activul societăţii se limita la patru autovehicule, din care trei nefuncţionale, iar procedura nu este încheiată nici în prezent, nu şi-a precizat poziţia de a menţine şi executa sau de a denunţa un contract de partene­riat public privat încheiat anterior între societatea comercială respectivă şi o unitate administrativ ­te­ritorială, despre existenţa căruia avea cunoştinţă.

Acţionând în această manieră, lichidatorul judiciar a facilitat continuarea activităţii comerciale de către inculpatul Ilie Niţă, în numele acelei societăţi, perioadă în care acesta a realizat încasări în valoare totală de 706.466 de lei, neevidenţiate şi nedeclarate organelor fiscale. Astfel, a fost creat un prejudiciu material în acelaşi cuantum creditorilor firmei respective, întrucât sumele de bani obţinute nu au fost aportate la masa credală în ve­derea stingerii debitelor (care se ridicau la nivelul sumei de 1.215.952 lei).

Inculpaţilor Ilie Niţă şi Florin Ivanovici li s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

 Firma Nil Construct a senatorului Ilie Niţă ţinută în viaţă de trei hârburi de maşini, ale căror acte au dispărut

În anul 2012, Primăria municipiului Suceava a deschis la Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Suceava un proces în care se cere anularea parteneriatului public privat privind extinderea Cimitirului Pacea încheiat anterior cu Nil Construct, pentru că firma nu şi-a respecta obligaţiile stipulate în contract. Acest proces a fost însă suspendat încă de acum trei ani, pentru că Nil Construct a intrat în insolvenţă, mai apoi în faliment iar conform prevederilor legale, contractul amintit nu poate fi anulat decât după închiderea procedurii de faliment. Dar această procedură nu poate fi terminată dintr-un motiv ridicol: în patrimoniul muribundei Nil Construct, firmă ce a aparţinut fostului vicepreşedinte a Consiliului Judeţean Suceava Ilie Niţă, mai există mari şi late trei mijloace de transport. Este vorba despre trei autoutilitare aflate într-un stadiu avansat de degradare, nefuncţionale care nu se pot vinde nici măcar la fier vechi, nemaivorbind despre vreo eventuală licitaţie de valorificare, pentru că lichidatorul – Casa de Insolvenţă Bucovina, nu a reuşit să intre în posesia actelor aferente celor trei maşini – certificatele de înmatriculare şi cărţile de identitate, care sunt de negăsit.

„Fără aceste documente, nu putem în niciun fel să vindem cele trei mijloace de transport, nici măcar la fier vechi, pentru că şi acolo este nevoie de acte”, a explicat în 2015 reprezentantul firmei de lichidare, Florin Ivanovici. El a arătat că au fost făcute demersuri la Registrul Auto şi la alte instituţii abilitate pentru rezolvarea într-un fel sau altul a acestei probleme fiindcă altcumva ne se va putea face radierea firmei lui Ilie Niţă la Registrul Comerţului şi, implicit nu va putea fi reziliat contractul dintre Nil Construct şi Primăria municipiului Suceava.

 Rezilierea contractului cu Nil Construct, cerută încă din vara anului 2012, blocată în instanţă

La data de 12 septembrie 2012, Serviciul contencios administrativ juridic al Primăriei munici­piului reşedinţă de judeţ a depus la Tribunal a cerere de chemare în judecată a firmei Nil Construct SRL, reprezentată prin Ilie Niţă. S-a cerut ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună rezilierea Contractului de parteneriat public – privat privind extinderea Cimitirului Pacea, înregistrat în 22 august 2005 şi predarea amplasamentului pe care se află extinderea cimitirului Pacea, cu plata despăgubirilor. Motivele invocate în acest demers juridic sunt acelea că obiectul contractului de parteneriat public-privat îl constituia realizarea lucrărilor de investiţii înscrise în studiul de ­fe­zabilitate precum şi întreţinerea aleilor, clădirilor, instalaţiilor îmrejmuirilor, concesionarea locurilor de înhumare, efectuarea prestaţiilor necesare înhumării sau incinerării, executarea de construcţii funerare, asigurarea pazei şi ordinii în perimetrul cimitirului şi menţinerea apei freatice la adâncimi mai mari de 2 metri. În temeiul contractului sus-menţionat, firmei lui Ilie Niţă i-au revenit o serie de obligaţii printre care cele ce vizează construirea unui corp administrativ, ateliere, magazii, sală parastase, capelă, WC Public, Cabină poartă, reţea iluminat exterior incintă, reţea incendiu, reţea canalizare menajeră incintă, alei pietonale, alei ­caro­sabile, parcare auto, reţea gaze naturale incintă cu racord, racord ­e­nergie electrică, racord alimentare apă, racord canalizare menajeră, reţea alimentare cu apă incintă, drenarea apelor sub adâncimea de 2,5 metri, amenajări pentru protecţia mediului – plantaţii, gard viu, gazon. În data de 18 februarie 2010, a fost predată către Nil Construct o documentaţie de execuţie privind lucrările ce trebuiau efectuate în termen de doi ani de la data primirii acesteia. De asemenea, firma lui Ilie Niţă avea obligaţia contractuală ca în termen de 30 de zile de la data primirii documentaţiei să prezinte un calendar şi un program de realizare a construcţiilor. Potrivit actului semnat durata contractului de parteneriat public privat este de 50 de ani de la semnarea acestuia, cum menţiunea că pe durata stabilită se interzice investitorului subcontractarea serviciului public.

 Nil Constuct a încasat bani pentru locurile de înhumare dar investiţii ioc

Juriştii primăriei au arătat că Nil Construct nu şi-a realizat obligaţiile contractuale în termenul stabilit în contract. În paranteză fie spus, aceste obligaţii nu au fost onorate nici până în prezent.

„Am încercat soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, invitând societatea pârâtă la sediul Primăriei municipiului suceava în vederea stabilirii modului de respectare a prevederilor contractuale. Menţionăm că pârâta nu a răsuns la nicio adresă şi nu a dat curs invitaţiilor formulate”, se arată în cererea de chemare în judecată.

Se mai arată că Nil Construct a folosit amplasamentul primit şi a atribuit locuri de înhumare, încasând tarife în acest sens.

„Pârâta s-a folosit de terenul primit în temeiul contractului pentru a încasa contravaloarea locurilor de înhumare, fără a efectua vreo lucrare de investiţie din cel prevăzute în contract. Conform acestuia, pârâta s-a obligat a despăgubi autoritatea publică împotriva tuturor răspunde­rilor, pagubelor, pierderilor, cheltuielilor şi pretenţiilor de orice natură sau daune rezultate sau având vreo legătură de orice fel cu îndeplinirea contractului. (…) Considerăm în mod evident că pârâta SC Nil Construct SRL nu şi-a respectat obligaţiile contractuale, sens în care solicităm rezilierea contractului de parteneriat public –privat, obligarea pârâtei la predarea amplasamentului pe care se află extinderea cimitirului pacea cu plata despăgubirilor cauzate municipalităţii urmare a nerealizării investiţiilor asumate şi încasării sumelor provenite din derularea contractului”, se mai arată în cererea sus-menţionată.

Numai că, aşa cum am spus, judecarea dosarului înregistrat la Tribunal în septembrie 2012, a fost suspendată în ianuarie 2014, până la finalizarea procedurii de faliment.

Datorii de sute de mii de lei, imposibil de acoperit din vânzarea a trei rable nefuncţionale

Când şi cum se va realiza acest lucru este greu de întrevăzut, în condiţiile prezentate la începutul articolului – imposibilitatea valorificării celor trei rable, pentru ca procedura să se închidă. şi mai greu de întrevăzut este modalitatea prin care Primăria ar putea să încaseze şi despăgubiri de la falimentara Nil Construct, ştiindu-se că aceasta are de plătit bugetului local taxe şi impozite neachitate în ultimii ani. Conform cifrelor din evidenţa Primăriei, SC Nil Construct SRL nu şi-a plătit datoriile la bugetul local încă din anul 2011.

Firma datorează peste 350.000 de lei, la care se adaugă debite către foşti parteneri de afaceri şi la bănci în sume comparabile, greu de acoperit din vânzarea celor trei hârburi ce nu sunt primite nici măcar la fier vechi. Desigur, Legea 65/2006 a reorganizării judiciare şi falimentului stabileşte şi posibilitatea atragerii răspunderii materiale a foştilor administratori, care să suporte datoriile din averea proprie, dacă se stabileşte că în mod deli­berat aceştia au condus firmelele ce le-au admi­nistrat către faliment.

Nil Construct e în faliment dar face în continuare bani din locurile de veci, persoana indicată să negocieze concesionări de morminte fiind în continuare Ilie Niţă

SC Nil Construct SRL a intrat în insolvenţă încă din primăvara anului 2013, ulterior intrând în faliment, firma lui Ilie Niţă, conform declaraţiilor depuse la FISC nu mai are angajaţi încă de acum doi ani, a înregistrat doar pierderi pe parcursul anilor 2011, 2012 şi 2013. Cu toate acestea, am arătat acest lucru cu un alt prilej, un anume Oliver Dan, recomandându-se administrator al cimitirului Pacea Nou, a explicat că lucrează pentru firma Nil Construct şi este chiar dispus să scoată la licitaţie cele 14 cavouri construite lângă biserica recent ridicată în incinta cimitirului. Aceste cavouri înşirate de-a curmezişul cimitirului îşi aşteaptă în continuare cu nerăbdare oaspeţii, doar unul fiind se pare achiziţionat, în condiţiile în care a fost ridicată o cruce la căpătâi. Oliver Dan arăta în vara anului 2014 că oricine doreşte să se înscrie pe lista de aşteptare pentru un loc de veci în şiragul de cavouri,  poate să ia legătura ori cu el personal cu patronul Ilie Niţă acum senator, în ultimă instanţă cu lichidatorul firmei Nil Construct. Cu acelaşi prilej arătam că sucevenii sunt supăraţi de modul cum sunt gestionate locurile de veci la cimitirul Pacea Nou, unde preţurile pentru săparea unui mormânt sunt de patru ori mai mari decât în cimitirul vechi al Sucevei, adică 400 de lei în loc de 100, iar ridicarea şi punerea capacului pentru un cavou a ajuns să coste în cimitirul lui Ilie Niţă – 250 de lei. Cum se încasează aceşti bani, sunt sau nu fiscalizaţi, cum sunt folosiţi în continuare, sunt probleme care ar putea fi rezolvate printr-o eventuală investigaţie a inspectorilor ANAF.

Niţă a fost ales de suceveni acum un an senator din partea ALDE, fiind şeful Comisiei pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare din Senat. (Dănuţ ZUZEAC)

 

Vezi si

Femeie de 28 de ani prinsă în toiul nopții la volan fără permis

În noaptea de miercuri spre joi, la orele 01:50, pe drumul județean 178 de pe …

One comment

  1. la multi ani !! pentru nita , sa ai timp sa scrii multe carti , si sa nu scapi sapunul in dus :)))