Thursday , February 9 2023

Seful ISCIR Bacau, trimis `n judecata de DNA Suceava

Iulian {ugaru va fi judecat pentru luare de mit\ de la patronul Mihai Florinel Catrinar din Gura Humorului n el risc\, pentru 2500 de lei, p=n\ la 15 ani de `nchisoare
Procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Suceava al DNA au dispus ieri trimiterea `n judecat\ a lui Iulian {ugaru, de 52 de ani, inspector [ef al Inspectoratului de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub presiune [i Instala]iilor de Ridicat (ISCIR) – Inspectoratul Teritorial Bac\u, care are `n responsabilitate [i jude]ul Suceava, pentru s\v=r[irea infrac]iunii de luare de mit\.
Procurorii DNA au re]inut c\ Iulian {ugaru, `n calitatea sa de inspector [ef, cu atribu]ii `n vederea atest\rii personalului tehnic de specialitate, a pretins cu titlu de mit\ de la Mihai Florinel Catrinar, administrator la SC Protect Consult SRL Gura Humorului un procent de 25% din `ncas\rile ob]inute de firma lui Catrinar de la societ\]ile cu care are `ncheiate contracte de “preg\tire profesional\ a adul]ilor” [i c=te 400 de lei pentru fiecare cursant, pentru cursurile de formare a speciali[tilor `n domeniul ISCIR.
Conform rechizitoriului `naintat ieri Tribunalului Suceava, dup\ stabilirea [i acceptarea primirii sumelor de bani, Iulian {ugaru a emis c\tre SC Protect Construct SRL din partea ISCIR – Inspectoratul Teritorial Bac\u, avizele pentru trei examene de stivuitorist  pentru SC RAI 88 SRL, SC SELGROS  Rom=nia SRL – magazin Suceava [i SC Egger Rom=nia SRL R\d\u]i, acestea fiind semnate `n data de 31.05 2011 de c\tre Iulian {ugaru, conduc\tor al institu]iei. Pentru aceasta, {ugaru a primit de la Mihai Florinel Catrinar suma de 2500 de lei, sum\ ce fusese de altfel convenit\ `n data de 31 mai, pentru cele trei cursuri organizate `n luna iunie 2011, cu un num\r de 61 de cursan]i [i pentru care au fost sus]inute examenele `n datele de 14,15 [i 20 iunie 2011.
Iulian {ugaru a fost prins `n flagrant de c\tre procurii anticorup]ie la data de 25 iulie 2011, dup\ ce a primit de la Catrinar suma de 2.500 lei, represent=nd o parte din banii pretin[i. Procurorii anticorup]ie au dispus re]inerea acestuia pe o perioad\ de 24 de ore, iar ulterior {ugaru a fost arestat de Tribunalul Suceava pentru 29 de zile. Curtea de Apel a confirmat la recurs mandatul de arestare, resping=nd  cererea de `nlocuire a  m\surii arest\rii preventive, cu cea de a nu p\r\si localitatea sau ]ara. {ugaru a `ncercat [i prin intermediul avocatului ales s\ conving\ instan]a de faptul c\ cei 2500 de lei urmau s\ fie oferi]i unui lector pe nume Gavril Andrici, care s\ predea cursuri viitorilor stivuitori[ti la societatea Protect Consult SRL. El a mai cerut cercetarea `n libertate pentru c\ are de `ntre]inut fiul student dar [i pe mama lui, care este bolnav\, iar el personal a avut patru interven]ii chirurgicale la coloana vertebral\. Anchetatorii au stabilit `ns\ c\ nici {ugaru [i nici “lectorul” invocat Andrici nu erau abilita]i s\ sus]in\ cursuri de formare profesional\, ei primind atestate `n acest sens cu doar c=teva zile `nainte de flagrant. Curtea de Apel Suceava a decis atunci ca Iulian {ugaru s\ stea dup\ gratii 29 de zile. La data expir\rii m\surii arest\rii preventive pentru 29 de zile, Curtea de Apel a decis ca s\ nu se mai prelungeasc\ privarea de libertate a [efului ISCIR Bac\u. (Neculai RO{CA)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …