Wednesday , May 22 2024

Seful de post din Dorna Arini, arestat pentru luare de mita

Carneala a intrat ieri la instanta ascunzandu-si fata
Agentul principal Mircea Cîrneal\ este acuzat c\ a cerut [i încasat o mit\ de 1.500 de lei de la o femeie din localitate, pentru a-i „rezolva” acesteia un dosar de fals. Poli]istul Cîrneal\ a fost re]inut luni noapte, asear\ instan]a stabilind arestare preventiv\ a acestuia pentru 29 de zile
{eful de post din Dorna Arini a fost re]inut luni sear\, la ora 23.00 [i a fost adus în fa]a procurorilor care ieri dup\ amiaz\ l-au trimis în fa]a instan]ei Tribunalului Suceava, cu propunere de arestare preventiv\ pentru 29 de zile. Mircea Cîrneal\, agent principal de poli]ie, [eful Postului de Poli]ie Dorna Arini a fost re]inut sub învinuirea de luare de mit\ de c\tre procurorii Parchetului de pe lâng\ Tribunalul Suceava ca urmare a unei ac]iuni organizate împreun\ cu ofi]erii Direc]iei Generale Anticorup]ie – Serviciul Jude]ean Anticorup]ie Suceava, cu sprijinul tehnic al Direc]iei Generale de Informa]ii [i Protec]ie Intern\.
Astfel, în luna iulie 2010, o persoan\ din localitatea Dorna Arini a depus un denun] la Serviciul Jude]ean Anticorup]ie Suceava cu privire la faptul c\ agentul [ef principal de poli]ie Mircea Cîrneal\ din cadrul Postului de Poli]ie Dorna Arini a pretins suma de 1.500 lei, cu promisiunea c\ va solu]iona favorabil un dosar penal în care denun]\toarea era cercetat\ pentru s\vâr[irea unei infrac]iuni de fals.
Din cercet\rile efectuate, a rezultat faptul c\ lucr\torul de poli]ie a primit în luna iunie 2010 suma de 700 lei de la denun]\toare, prin intermediul unei alte persoane din localitatea Dorna Arini, persoan\ de încredere a poli]istului.
În cursul zilei de luni, 09.08.2010, denun]\toarea a înmânat intermediarului suma de 800 lei ce urma a fi remis\ lucr\torului de poli]ie.
Echipa operativ\ condus\ de procuror, format\ din lucr\tori de poli]ie judiciar\ din cadrul SJA Suceava a intervenit la domiciliul intermediarului, unde au identificat [i ridicat plicul de bani, iar agentul de poli]ie a fost re]inut în apropierea locuin]ei intermediarului.
Mircea C=rneal\ a fost re]inut de procurorii Parchetului de pe lâng\ Tribunalul Suceava pe o perioad\ de 24 de ore, asear= Tribunalul Suceava stabilind arestarea preventiv\ a acestuia pentru 29 de zile.
Vestea c\ [eful de post al comunei Dorna Arini a fost re]inut pentru mit\, a c\zut ca un buzdugan peste comunitatea local\ care, prin vocea primarului Ioan Moraru era dispus\ s\ pun\ m=na în foc pentru cinstea poli]istului [ef din comun\.
”Lucreaz\ de peste 16 ani la noi, a venit dup\ stagiu poli]ist la Dorna Arini. A devenit, acum patru sau cinci ani, [ef de post. Colaborarea între prim\rie [i postul de poli]ie a fost mereu foarte bun\, nu am avut niciodat\ probleme, nici prin sat nu s-a auzit despre el c\ nu [i-ar face meseria cum trebuie, nu au fost discu]ii”, a declarat primarul Ioan Moraru despre poli]istul de 42 de ani.
P=n\ c=nd justi]ia se va pronun]a în ceea ce îl prive[te, fostul [ef de post de la Dorna Arini a intrat ieri pe u[a Parchetului cu gluga pe cap, ascunz=ndu-[i fa]a ca orice individ prins cu fuse str=mbe, îns\ decis s\ declare c\ nu este vinovat. Tribunalul Suceava urma s\ constituie în cursul serii de ieri un complet care s\ analizeze oportunitatea arest\rii [efului de post de la Dorna Arini pentru o perioad\ de 29 de zile, a[a cum au solicitat procurorii. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Flutur: ”Noi, liberalii, am scos din praf și din izolare Vatra Dornei”

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent din nou la Vatra Dornei, de data …

No comments

  1. Un ciumpalac.