Friday , December 2 2022

Seful CJ Botosani: "Nu sunt de acord sa mai primim nicio zi gunoiul de la Suceava. Sa îsi faca la ei în Dumbraveni, unde stau ca boierii cu vile"

“Nu sunt de acord s\ mai primim nicio zi gunoiul de la Suceava”, a declarat, ieri, pre[edintele penelist al Consiliului Jude]ean Boto[ani, Florin }urcanu n el a spus c\ nu va mai accepta depozitarea de[eurilor menajere sucevene `n Boto[ani dup\ data de 16 iulie n pre[edintele CJ Suceava, C\t\lin Nechifor a fost extrem de surprins de declara]ia f\cut\ de c\tre colegul s\u de coali]ie din jude]ul vecin

Ieri, pre[edintele PNL al Consiliului Jude]ean Boto[ani, Florin }urcanu (foto) a declarat c\ nu va semna niciun document prin care s\ se accepte ca municipiul Suceava s\ transporte de[euri `n continuare la rampa de gunoi din Boto[ani. El a ar\tat c\ Boto[aniul are o problem\ cu propriul gunoi, astfel `nc=t nu mai este loc s\ mai fie depozitate [i resturile menajere de la Suceava. ~n acest sens, Florin }urcanu, conform site-ului botosaninews a spus : “Eu, în calitatea de pre[edinte al Consiliului Jude]ean, nu sunt de acord s\ mai primim nicio zi gunoiul de la Suceava. Voi face toate demersurile care pot s\ le fac eu, ca începând cu data de 16 iulie s\ nu mai primim gunoiul. Dac\ domnul primar Ovidiu Portariuc va accepta s\ primeasc\ gunoiul, eu m\ delimitez total de ac]iunea pe care dumnealui o face, pentru c\ noi în campania electoral\ am promis oamenilor c\ nu vom mai primi gunoiul din ora[ul Suceava. Dac\ domnul Portariuc va primi gunoiul din jude]ul Suceava, eu m\ delimitez total de acest lucru [i voi ie[i public s\ critic acest lucru“. „S\ î[i fac\ la ei în Dumbr\veni, unde stau ca boierii cu vile, de ce s\ vin\ la noi? M\ delimitez. Voi vorbi [i la Ministerul mediului s\ nu aprobe a[a ceva“, a mai spus pre[edintele Consiliului Jude]ean Boto[ani, Florin }urcanu.
Afl=nd chiar `n timpul unei conferin]e de pres\ `n care ar\ta c\ perspectivele pe termen scurt privind transportul de[eurilor menajere c\tre Boto[ani sunt viabile, pre[edintele CJ Suceava, C\t\lin Nechifor a fost extrem de surprins de declara]ia f\cut\ de c\tre colegul s\u de coali]ie din jude]ul vecin.
C\t\lin Nechifor spera ca `n perioada urm\toare s\ fie licita]iile pentru investi]iile de la sta]iile de epurare aferente depozitelor ecologice de la Moara [i Pojor=ta, pe termen scurt, dac\ Boto[aniul nu va mai dori s\ accepte gunoiul din jude]ul nostru unica solu]ie pentru Suceava ar fi ca acesta s\ se trasporte `n jude]ul Neam]. Nici acolo pentru mult timp. ~n zilele urm\toare vor fi f\cute publice pe SEAP inten]iile de organizare a licita]iilor dar deocamdat\ [eful administra]iei jude]ene nu a putut prefigura c=t va dura aceast\ procedur\.
~nainte de a primi vestea de la Boto[ani, Ioan C\t\lin Nechifor a explicat c\ a avut o discu]ie cu primarul municipiului Suceava, Ioan Lungu. “~ncerc\m s\ mergem c=t de mult putem pe groapa de la Boto[ani. Mi-am propus ca s\pt\m=na viitoare, dup\ ce va avea loc evaluarea final\ cu propuneri de solu]ii, s\ m\ duc la Bucure[ti pentru a avea o discu]ie cu doamna ministru al Mediului Romana Plumb [i cu cei care se ocup\ de acest program la nivel na]ional, pentru finalizarea lucr\rilor la cele dou\ depozite ecologice de la Moara [i Pojor=ta. Din ceea ce [tiu, p=n\ acum sunt elemente de blocaj `n rela]ia Consiliu Jude]ean – autorit\]i centrale, dar privind cerin]e europene. ~ns\ preocuparea noastr\ este s\ g\sim o solu]ie de a crea acea sta]ie de epurare de la Moara care s\ poat\ func]iona c=t mai repede, a[a `nc=t s\ putem utiliza prima celul\ de depozitare a de[eurilor menajere `n parametri europen”, a spus Nechifor. El [tia ieri c\ termenul de `nchidere a gropii de gunoi de la Boto[ani va fi prelungit [i miza pe discu]iile purtate la Ministerul Mediului de c\tre primarul de Boto[ani, Ovidiu Portariuc care anterior a avut o conven]ie verbal\ cu primarul Sucevei, Ion Lungu pentru a se mai accepta, `n cazul `n care Ministerul Mediului va permite prelungirea func]ion\rii gropii de gunoi de la Boto[ani ca pentru o perioad\, de[eurile menajere sucevene s\ poat\ fi “exportate” `n jude]ul vecin. (C\t\lin TEODORIU)

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …

No comments

  1. botsonanii mananca tot, nu arunca nimic la gunoi, presedintele de cj d la ei nu trage apa la wc, asteapta sa se umple si apoi se apuca de mancat…

  2. Misto coafura lu domnu Turcanu. Asa-i moda la Botseni ?

  3. La Dumbraveni e foarte bine ales locul .Are dreptate acel primar.Nu la Moara ,totdeauna gunoiul a fost dus inspre Botosani ,la granita cu acest judet de zeci de ani doar acum s-a schimbat la Frumoasa -MOARA UNDE ESTE ZONA PROTEJATA ECOLOGIC.Doar afacerea primarului de acolo a contat care a avut pamant acolo si l-a vandut cu un pret ff mare.

  4. Normal mai paiosule,noi am avut vile demult si o sa mai avem iar voi sunteti niste REGATENI AMARATI !!!!!!!