Wednesday , November 30 2022

Sefii de tura de la Vama Siret raman in arest

Cei patru lucr\tori vamali, [efi de tur\ de la Vama Siret, r\m=n `n arest. ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a respins la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute recursurile formulate de trei vame[i respectiv, Nicu Cezar {chiopu, Laz\r Ungureanu, Simion Coroliuc [i a poli]istului de frontier\ Adrian Grosu, `mpotriva prelungirii mandatului de arestare preventiv\ cu `nc\ 30 de zile, decizie luat\ la propunerea procurorilor DNA de Curtea de Apel Bucure[ti.  ~n arest, va r\m=ne [i [eful de tur\ Constantin {cladan de la Vama Siret, care formulase recurs `mpotriva neadmiterii cererii de liberare sub control judiciar de c\tre Curtea de Apel Suceava. Deocamdat\, din lotul de 59 de poli]i[ti [i vame[i de la PCTF Siret, `n frunte cu [eful punctului, comisarul [ef Aurel Anea, aresta]i la `nceputul lunii februarie, au fost pu[i `n libertate dup\ 30 de zile de arest doar trei poli]i[ti de frontier\. Agen]ii de poli]ie  Daniela C\p\]=n\, Iulian Radu [i Marian D=z\ au revenit pe func]ii `n cadrul Sectorului Poli]iei de Frontier\ Siret, dar de aceast\ dat\ pe func]ii neoperative. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …