Saturday , December 10 2022

Sef de politie de la Vatra Dornei, prins la volan cu o alcoolemie de 1,80 la mie, achitat de judecatorii suceveni

Marius Florin Ungurean, agent-[ef din cadrul Poli]iei municipiului Vatra Dornei, a fost achitat ieri de magistra]ii Tribunalului Suceava dup\ ce fusese trimis `n judecat\ pentru s\v=r[irea de infrac]iuni privind circula]ia pe drumurile publice n instan]a a decis s\-i aplice o amend\ administrativ\ `n cuantum de 1.000 de lei, justific=nd c\ fapta comis\ de agentul [ef de poli]ie nu prezint\ gradul de pericol social al infrac]iunii n `n februarie anul trecut, Ungurean s-a suit beat cui la volan [i din cauza st\rii avansate de ebrietate s-a izbit violent cu ma[ina de doi copaci afla]i `n afara p\r]ii carosabile n `n urma recolt\rii de probe biologice s-a stabilit c\ poli]istul dornean avea o alcoolemie de 1,80 g/l alcool pur `n s=nge
~n cursul zilei de ieri, magistra]ii Tribunalului Suceava au finalizat dosarul poli]istului Marius Florin Ungurean, din cadrul Poli]iei municipiului Vatra Dornei. Astfel, instan]a a decis achitarea inculpatului sub aspectul infrac]iunii de “conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de c\tre o persoan\ care are o `mbiba]ie alcoolic\ de peste 0,80 g/l alcool pur `n s=nge”. Judec\torii [i-au motivat decizia stabilind c\ fapta pentru care inculpatul a fost trimis `n judecat\ nu reprezint\ gradul de pericol social al infrac]iunii, invoc=nd `n acest sens art. 11 pct. 2 lit. a cpp rap. la art. 10 alin. 1 lit. b. cpp. Potrivit articolelor invocate de magistra]i, ac]iunea penal\ nu poate fi pus\ `n mi[care, iar c=nd a fost pus\ `n mi[care nu mai poate fi exercitat\ dac\ fapta nu reprezint\ gradul de pericol social al unei infrac]iuni.
Cu alte cuvinte, Tribunalul Suceava a considerat c\ fapta poli]istului ce s-a urcat beat cui la volan, cu o alcoolemie de 1,80 g/l alcool pur `n s=nge, nu prezint\ un pericol social. ~n acest sens instan]a a decis s\-i aplice inculpatului o sanc]iune administrativ\ `n cuantum de 1.000 de lei.
Totodat\, Ungurean mai este obligat s\ achite `n contul statului [i cheltuielile de judecat\, `n valoare de 850 lei. Decizia luat\ de tribunal nu este definitiv\ [i poate fi atacat\ cu apel la Curtea de Apel Suceava `n termen de zece zile de la pronun]are sau comunicare.
Marius Florin Ungurean a fost trimis `n judecat\ pe data de 19.09.2011 de procurori ai Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava pentru s\v=r[irea infrac]iunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de c\tre o persoan\ av=nd `n s=nge o `mbiba]ie alcoolic\ peste limita legal\.
Potrivit rechizitoriului, pe data de 7 februarie anul trecut, `n jurul orei 19.30, Ungurean s-a suit la volanul ma[inii sale, un autoturism marca Fiat Doblo, [i `n timp ce se deplasa pe str. Argestru de pe raza municipiului Vatra Dornei, a pierdut controlul asupra direc]iei de mers [i a intrat cu ma[ina `n doi copaci afla]i pe marginea drumului. Impactul a fost unul deosebit de puternic, ma[ina fiind avariat\ aproape `n totalitate. De asemenea, poli]istul a suferit mai multe leziuni `n urma accidentului, fiind transportat de urgen]\ cu o ambulan]\ la Spitalul din Vatra Dornei.
Dup\ recoltarea de probe biologice s-a stabilit c\ agentul [ef de poli]ie avea o alcoolemie de 1,75 – 1,80 grame la mie.
Ungurean, agent de poli]ie judiciar\, a recunoscut `n fa]a anchetatorilor c\ a consumat b\uturi alcoolice `nainte s\ se urce la volan. Poli]istul a precizat c\ a b\ut `ntr-un local din Vatra Dornei, cu ocazia zilei de na[tere a unui coleg. De asemenea, poli]istul be]iv a mai men]ionat c\ nu `[i mai aduce aminte cum a plecat din barul respectiv [i nici `mprejur\rile `n care s-a produs accidentul, din cauza st\rii avansate de ebrietate `n care se afla.
N fostul [ef al Poli]iei F\lticeni, scos nevinovat de IML Ia[i
Amintim c\ lunile trecute, un alt poli]ist a fost prins la volan afl=ndu-se `ntr-o stare avansat\ de ebrietate. Este de vorba despre fostul comisar [ef Constantin Gagiu. ~n noaptea de 28 spre 29 octombrie 2011, acesta a fost surprins de subordona]ii s\i `n timp ce conducea ma[ina cu o `mbiba]ie alcoolic\ de 2,1 g/l alcool pur `n s=nge. Acesta nu a recunoscut c\ a b\ut [i a contestat rezultatele la IML Ia[i. ~n urma expertizei solicitate de Gagiu s-a concluzionat c\ avea o alcoolemie de doar 0,7 la mie `n condi]iile `n care pentru trimiterea `n judecat\ a unei persoane aflate la volan trebuie constatat\ o alcoolemie de minim 0.8 la mie. Procurorii se preg\tesc `ns\ s\ `l trimit\ `n judecat\ pe Constantin Gagiu, lu=nd de bun\ prima investiga]ie, care a relevat c\ acesta, `n urma prelev\rii de probe de s=nge la spital avea o alcoolemie de 2,1 la mie. “Nu ne putem lua dup\ ni[te expertize ce calculeaz\ alcoolemii dup\ declara]iile solicitantului, care explic\ medicilor ce a m=ncat, c=t a b\ut, dup\ care `[i mai aminte[te c\ a mai m=ncat sau c\ nu a b\ut ceva. Cifrele rezultate probele ini]iale sunt cele mai importante”, spun reprezentan]i ai Parchetului.
N poli]ist condamnat la [ase luni de `nchisoare cu suspendare dup\ ce a fost prins la volan cu o alcoolemie de 2.20 la mie
Un alt caz similar este [i cel al agentului din cadrul Serviciului Poli]iei de Transporturi Suceava, Ciprian Constantin Aluc\i. ~n martie 2011, poli]istul s-a suit la volanul ma[inii sale de[i abia se mai ]inea pe picioare, afl=ndu-se `ntr-o stare avansat\ de ebrietate. Din aceast\ cauz\, `n timp ce se afla pe strada Gheorghe Doja din municipiul Suceava, a pierdut controlul autoturismului [i a intrat cu ma[ina `ntr-un gard. Ini]ial, acesta nu [i-a recunoscut fapta, indic=nd c\ la volanul automobilului nu s-ar fi aflat el, ci o alt\ persoan\. Ulterior, dup\ ce mai mul]i martori au confirmat c\ ma[ina era condus\ de Aluc\i, poli]istul nu a mai avut `ncotro [i a m\rturisit c\ de fapt el a fost [oferul ce a provocat respectivul accident. De men]ionat c\ `n urma recolt\rii de probe biologice, s-a stabilit c\ agentul Serviciului Poli]iei de Transporturi Suceava avea o alcoolemie de 2,20 la mie.
Aluc\i a fost trimis `n judecat\, iar Tribunalul Suceava l-a condamnat la o pedeaps\ de [ase luni de `nchisoare pentru s\v=r[irea infrac]iunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de c\tre o persoan\ care are o îmbiba]ie alcoolic\ de peste 0,80 gr./l. Nemul]umit de sentin]a dat\, inculpatul a f\cut apel, `ns\ la sf=r[itul lunii ianuarie a.c., Curtea de Apel Suceava a confirmat decizia primei instan]e. (Paul BONDAR)

Vezi si

Amendă de 40.000 lei pentru o firmă de dezmembrări auto din comuna Moara

Garda de Mediu Suceava a primit o sesizare privind disconfortul provocat vecinătăților prin zgomot, fum …