Saturday , April 20 2024

Sediu dat in folosinta gratuita pentru Asociatia Revolutiei din Decembrie 1989 Suceava

~n [edin]a de luni a Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava se va supune aprob\rii un proiect de hot\r=re privind acordarea `n folosin]\ gratuit\, pentru un an de zile, a unui spa]iu pentru Asocia]ia Revolu]iei din Decembrie 1989 Suceava. Aceasta a solicitat CJ s\ i se dea `n folosin]\ gratuit\ un spa]iu pe care s\-l utilizeze ca sediu al organiza]iei. Este vorba despre dou\ `nc\peri `n suprafa]\ de 34,47 de metri p\tra]i, situate la un imobil de pe strada Petru Rare[, num\rul 54. Imobilul solicitat de Asocia]ia Revolu]iei din Decembrie 1989 Suceava este compus din cl\dire [i teren [i a fost preluat `n domeniul public al jude]ului prin HG 1884/2004. (D.P.)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …