Sunday , November 27 2022

Şedințele de repartizare pe posturile didactice vacante în unitățile școlare din județ au loc săptămâna aceasta

Candidații care au obținut note peste 7 la proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, din data de 21 iulie, vor participa la ședințele publice organziate de Inspectoratul școlar Județean Suceava săptămâna aceasta, pentru a alege unul din posturile disponibile.

În data de 4 august, începând cu ora 09.00, la Liceul Teoretic Filadelfia Suceava, va avea loc ședința de repartizare a candidaților, indiferent de statutul acestora, pentru angajare pe perioadă nedeterminată. În aceeași zi, cu începere de la 09.30, vor fi repartizați pe post candidații cu statut de angajat pe durata de viabilitate a postului care au obținut note de cel puțin 7 la concursul de Titularizare 2021.

Cadrele didactice titulare și cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, care se încadrează în prevederile art. 74 alin. (3) lit. c)-f) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, vor participa la ședința de repartizare din data de 5 august, începând cu ora 09.00, în aceeași locație.

Candidații și împuterniciții acestora prin procură notarială în original prezenți la ședințele de repartizare, care vor opta pentru repartizarea pe posturi didactice/catedre, se vor legitima cu buletin, carte de identitate sau adeverință de identitate.

Candidații din acest an au la dispoziție 922 de posturi în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Suceava, dintre care 140 sunt posturi cu viabilitatea de cel puțin 4 ani, 458 de posturi complete cu viabilitatea sub 4 ani și 324 sunt catedre incomplete. (O. NUȚU)

Vezi si

Al patrulea caz de turbare la câine semnalat în județul Suceava. 95 medici veterinari din județ vor să se vaccineze antirabic

Dr. Dănuț Corneanu, directorul executiv adjunct al Direcției Sanitar- Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) …