Saturday , January 28 2023

Şedință a comisiei de fond funciar: 108 ha păduri validate spre retrocedare. s-a aprobat întocmirea Planului parcelar în perimetrul Acumulării „Şomuz II Moara” 

Marți, 6 octombrie, ora 10.00, în sala “Bucovina” din cadrul Palatului Administrativ, a avut loc, sub condu­cerea prefectului Alexandru Moldovan, în calitate de președinte, ședința de lucru a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava,  cu respectarea tuturor normelor de siguranță impuse de contextul epidemiologic actual. Pe ordinea de zi au fost incluse 93 lucrări elaborate de către Compartimentul Fond Funciar din cadrul Instituției Prefectului-Județul Suceava de la ultima ședință care a avut loc în data de 15.07.2020. Lucrările supuse dezbaterilor și aprobărilor au vizat informări ale membrilor comisiei județene pe probleme specifice și punctuale, propuneri ale comisiilor locale de fond funciar privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu ve­getație forestieră sau terenuri agricole, atribuirea de terenuri aferente locuințelor, validări de amplasamente, modificări sau, după caz, corectări titluri de proprietate, precum și emitere de duplicate ale unor titluri de proprietate.

În cadrul ședinței au fost adoptate 79 hotărâri ale comisiei județene. Dintre acestea, 22 hotărâri au avut ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv validarea amplasamentului pentru o suprafață totală de 108,6223 ha teren cu vegetație forestieră ca urmare a cererilor formulate de un număr de 21 persoane fizice și o persoană juridică. Au fost emise un număr de 5 hotărâri care au avut ca obiect invalidarea propunerilor formulate de către comisiile locale și care au vizat reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafață de 15,2335 ha teren cu vegetație forestieră ca urmare a cererilor formulate de un număr de 11 persoane fizice.

Totodată, printr-un număr de 4 hotărâri au fost admise 4 cereri privind propunerile de atribuire în proprietate de teren aferent locuințelor pentru un număr de 4 persoane fizice și juridice și a fost respinsă 1 cerere privind ­pro­punerea de atribuire în proprietate de teren aferent construcțiilor pentru o persoană fizică.

De asemenea, au fost emise 41 hotărâri care au vizat fie modificări sau, după caz, puneri în executare de hotărâri judecătorești, 1 hotărâre a vizat modificarea unei poziții dintr-o hotărâre a comisiei județene, iar 2 hotărâri au avut ca obiect contestații a unor  persoane fizice formulate împotriva modului de soluționare a cererilor formulate, de către comisiile locale de fond funciar. Un număr de 3 hotărâri au fost emise pentru 3 persoane ­fi­zice și au privit însușirea amplasamentului terenului cu vegetație forestieră propus spre validare de către comisiile locale, dat fiind incidența Deciziei CCR nr. 395/2017.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse și 10 informări pe diverse teme specifice activității de fond funciar, precum și 3 solicitări privind emiterea de duplicate unor titluri de proprietate. O documentație a fost returnată, solicitarea adresată nefăcând obiectul emiterii unei hotărâri a comisiei județene.

„Facem precizarea că, în executarea Sentinței civile nr. 3969 a Judecătoriei Suceava definitivă prin Decizia nr. 200/2017 a Tribunalului Suceava, în ședința comisiei județene s-a aprobat întocmirea Planului parcelar în perimetrul Acumulării „Şomuz II Moara” conform celor dispuse de către instanța de judecată, pentru a patra comisie locală de fond funciar care a înaintat documentele solicitate. Aducem la cunoștința tuturor persoanelor îndreptățite că în cadrul Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava se depun toate diligențele necesare pentru rezolvarea și soluționarea tuturor lucrărilor înregistrate la comisie și aflate în prezent, în diverse etape de lucru, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia în vigoare”, se precizează într-o informare a Prefecturii Suceava. (D.P.)
secretarasite

Vezi si

Reluarea lucrărilor la axialul Suceava – Iași poate fi făcută în primăvară

Lucrările de modernizare a axei rutiere strategice 1 Suceava-Iași s-ar putea relua în această primăvară. …