Wednesday , December 7 2022

Sectia de reanimare a Spitalului Judetean va fi complet reamenajata si modernizata

Sec]ia de reanimare a spitalului jude]ean Suceava va beneficia `n cursul acestui an, `ncep=nd din luna aprilie, de lucr\ri de restructurare, recondi]ionare [i modernizare. Fondurile alocate deocamdat\ acestui demers sunt de 6 miliarde lei, bani asigura]i de Ministerul S\n\t\]ii, Prim\rie [i de Consiliul Jude]an Suceava, insuficien]i `ns\ pentru a acoperi costurile totale ale lucr\rii. ~n starea actual\, sec]ia nu corespunde normelor [i standardelor `n vigoare, aparatura medical\ [i instrumentele aflate `n uz av=nd [i peste patru decenii vechime.
Managerul spitalului, domnul Vasile R=mbu ne-a declarat c\ inten]ioneaz\ s\ demareze lucr\ri de reamplasare a sec]iei de Anestezie- Terapie Intensiva (A.T.I.) `n spa]iul `n care func]ioneaz\ `n prezent Chirurgia Plastic\, Vascular\ [I Neurochirurgia. Prin aceast transfer, sec]ia de reanimare [i terapie intensiv\ se va afla `n imediata apropiere a blocului operator, cre=ndu-se un circuit `nchis de tip “inel” care conduce la eficientizarea rela]ion\rii `ntre A.T.I. [I blocul operator. Deplasarea pacien]ilor supu[i interven]iilor chirurgicale se va realiza cu u[urin]\, evit=ndu-se “plimbarea” acestora cu targa prin spital. Permutarea acestor sec]ii ale spitalului, genereaz\ [i alte schimb\ri precum reamplasarea compartimentelor de Chirurgie Plastic\, Vascular\ [I Neurochirurgie `n spa]iul `n care se desf\[or\ actualmente activitatea sec]iei A.T.I.
Printre proiectele pentru anul 2011 al Spitalului Jude]ean se num\r\ [i `nfiin]area unei sec]ii de septici, pentru cei ce se confrunt\ cu complica]ii post-operatorii [i care necesit\ `ngrijire `ntr-un spa]iu separat. Aceste ini]iative fac parte dintr-o serie de ac]iuni de modernizare a Spitalului Jude]ean Suceava ce au ca scop ridicarea standardelor institu]iei, printre sec]iile recondi]ionate num\r=ndu-se urologia,ortopedia, blocul operator, centrul anti-diabet [i centrul de imagistic\. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Daniel Cadariu, ministrul Turismului, îi îndeamnă pe români să nu mai meargă la schi în Austria. ”Sunt țări unde condițiile ar putea fi chiar și mai bune”  

Ministrul Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a declarat la Digi24 că numărul românilor care merg anual …