Thursday , September 29 2022

Sectia de Ortopedie a Spitalului Judetean, reabilitata la standarde europene

N investi]ia `n valoare de 500.000 de lei apar]ine CJ [i Prim\riei Suceava N pre[edintele CJ, Gheorghe Flutur, a cerut conducerii Spitalului Jude]ean s\ fie atent\ la achizi]ii pentru a nu decredibiliza unitatea
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat, mar]i, la inaugurarea Sec]iei de Ortopedie a Spitalului Jude]ean de Urgen]\, reabilitat\ [i modernizat\ cu fonduri alocate de Consiliul Jude]ean [i Prim\ria Suceava, `n valoare de 500.000 de lei.
Printre cei prezen]i  la eveniment s-au aflat managerul spitalului, Vasile Rîmbu, pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, vicepre[edintele CJ, Vasile Ilie, [i viceprimarul, Lucian Har[ovschi, cea mai mare parte din fonduri provenind de la CJ.  Iar `n viitor se dore[te finalizarea moderniz\rii celorlalte sec]ii, reabilitarea fa]adei cl\dirii, dar [i reabilitarea [i dotarea Blocului Operator al spitalului. El a ad\ugat c\ sper\ ca pîn\ la sfîr[itul lui 2011 s\ fie g\site resurse financiare [i pentru reabilitarea celorlalte 10 sec]ii.
“Pas cu pas am reu[it s\ finaliz\m modernizarea  acestei sec]ii foarte solicitat\, sunt aduse persoane care sunt victime ale accidentelor de circula]ie sau c\derilor. Condi]iile sunt hoteliere la aceast\ sec]ie, `n acest moment  saloanele sunt  corespunz\toare pentru bolnavi. Urmeaz\ trepat [i celelalte sec]ii inclusiv modernizarea Blocului Operator. Am cerut `n acest sens Guvernului trei milioane de euro, s-au montat deja lifturile pentru ca bolnavii s\ ajung\ mai repede `n sala de opera]ie. Vreau s\ felicit conducerea spitalului, cadrele medicale, cu to]ii au pus suflet [i s-a reu[it reabilitarea acestei sec]ii. ~n 2011 inten]ion\m s\ solicit\m inclusiv fonduri de la Banca Mondial\ [i pentru alte investi]ii `n spital cum ar fi anveloparea [i reabilitarea fa]adei . Sunt nemul]umit de modul `n care arat\ fa]ada care trebuie reabilitat\ termic. Tot `n viitor vrem s\ reabilit\m [i celelate 10 sec]ii ale spitalului“, a spus Flutur.
Sec]ia de Ortopedie dispune de aproximativ 35  de paturi [i prime[te, anual, peste 1.300 de pacien]i. Bolnavii au acces la re]eaua internet [i cablu TV .
La r=ndul s\u, managerul Spitalul, Vasile  Rîmbu, a declarat c\ este posibil ca anul viitor, în fiecare salon al sec]iei  proasp\t inaugurate s\ fie instalate televizoare. “Modernizarea Sec]iei  a costat 5 miliarde lei  de vechi, majoritatea banilor fiind de la Consiliul Jude]ean, iar în completare de la Prim\rie. S-a intervenit de la zid\rie [i p=n\ la spa]iul pentru instala]iile de oxigen, b\ile corespund standardelor euroepne nu mai vorbim de saloane, iar în rest, cu sprijinul CJ, vom trece la partea de dotare tehnic\”, a spus Rîmbu.
Sec]ia de Ortopedie este condus\ de medicul R\zvan Bandac [i dispune de trei medici primari [i doi medici speciali[ti, 12 asistente [i opt cadre din personalul auxiliar. Totodat\, în aceast\ sec]ie sunt trata]i în general 5.000 pacien]i anual, 1.300 sunt interna]i, iar  1.000 sunt opera]i. {eful Sec]iei, R\zvan Bandac a afirmat c\ dincolo de modernizarea sec]iei la standarde europene, este  foarte important\ [i dotarea tehnic\. “Dac\ ne referim la sala de opera]ii, mai sunt multe de f\cut pentru a ridica [tacheta, ca s\ ajungem la o calitate cu adev\rat european\. Ne referim la  dotarea imagistic\ cu aparatul Roentgen mobil cu bra], foarte important pentru ortopedie [i av=nd aceast\ dotare putem ridica foarte mult [tacheta pentru a utiliza o nou\ serie de implanturi, ultimele ap\rute pe plan mondial [i care sunt foarte eficace. Este vorba [i de chirurgia minim invaziv\ pe care vrem s\ o implement\m în Suceava, artroscopia, pentru c\ este p\cat s\ facem ni[te investiga]ii foarte costisitoare, s\ trat\m prin mijloace clasice când bolnavii pot fi recupera]i mai rapid prin aceste metode noi”, a spus  medicul  R\zvan Bandac.
Flutur: “Nu mi-a[ dori la Suceava un scandal al achizi]iilor publice”
Pre[edintele CJ ,Gheorghe Flutur a fost prezent la o `nt=lnire cu Consiliul de Administra]ie [i medicii din cadrul Spitalului Jude]ean. Flutur a aten]ionat, mar]i, conducerea Spitalului Jude]ean de Urgen]\ [i personalul medical s\ fie aten]i la cheltuirea banilor publici [i la achizi]iile publice `ntrucât orice eventual scandal legat de acest subiect ar putea conduce la decredibilizarea unit\]ii.  “Nu mi-a[ dori ca Suceava s\ fie implicat `ntr-un scandal al achizi]iilor publice pentru c\ nu ar face altceva dec=t ar discredita spitalul. A]i v\zut `n ultima vreme aceste scandaluri `n alte zone”, a subliniat [eful administra]iei jude]ene.
El a spus c\ trecerea spitalelor `n administrarea autorit\]ilor locale [i jude]ene reprezint\ o experien]\ nou\, iar problemele din domeniul s\n\t\]ii au devenit o prioritate pentru CJ Suceava.
Totodat\, pre[edintele CJ Suceava a explicat personalul medical  c\ trebuie aplicat\ o nou\ strategie de  `ncuraja pacien]i  s\ se adreseze acestei unit\]i spitalice[ti astfel `ncât ace[tia s\ nu plece `n alte clinici [i s\ fac\ mai multe eforturi pentru a se `mbun\t\]i imaginea spitalului.  Flutur a mai declarat prin  noua  reorganizare din domeniul s\n\t\]ii este posibil ca unele spitale s\ se `nchid\ [i s\ existe o presiune suplimentar\ asupra Spitalului Jude]ean de Urgen]\  Suceava. “Va trebui s\ ne concentr\m eforturile pentru ca Spitalul Jude]ean s\ fac\ fa]\ unei eventuale presiuni suplimentare dac\ unele spitale din jude] s-ar `nchide”, a conchis Flutur. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Primarul Lungu felicită Foresta după meciul cu UTA Arad și anunță că acum se toarnă fundațiile la Baza sportiva tip 1, unde va fi construit un nou stadion

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a participat la meciul de fotbal din Cupa României dintre …

No comments

  1. Era o sectie care chiar avea nevoie de reabilitare. Ma bucur!
    Vorbesc in calitate de fost pacient. Avem si un doctor ortoped ffff bun! Trebuie sa avem grija si de el dle Flutur, si capacitatile profesionale sunt foarte importante. Cu salariul pe care-l are acu…………….. tare mi-e frica sa nu plece, si atunci degeaba avem o sectie modernizata.
    Ii multumesc doctorului ortoped (cel din imagine), acu 1an juma eram ghipsat pe jumatate din corp, acu joc fotbal.
    SA NE TRAIESTI!