Sectia de diabet a Spitalului Judetean Suceava a fost modernizata

reportersite
18 ianuarie 2011, 22:03

N managerul spitalului, Vasile R`mbu, sus]ine c\ `n perioada urm\toare vor avea loc modific\ri `n schemele de personal de la alte sec]ii, astfel `nc=t s\ se poat\ acoperi deficitul de la Centrul antidiabetic Suceava

Ieri au fost recep]ionate lucr\rile de modernizare executate la Ambulatoriul Sec]iei de Diabet din cadrul Spitalului Jude]ean de Urgen]\ (SJU) „Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava. La eveniment au participat pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, managerul SJU, Vasile R`mbu (foto), [i directorul medical al acestei unit\]i spitalice[ti, Doina Elena Ganea – Motan. O sal\ de a[teptare mare, prev\zut\ cu un televizor unde se proiecteaz\ informa]ii generale despre ambulatoriul de Diabet, date informative pentru pacien]i, actele necesare pentru consulta]ii, programe de educa]ie pentru `ngrijirea persoanelor cu Diabet este descrierea sumar\ a rezultatului investi]iei recep]ionat\ ieri. Pacien]ii care au fost programa]i sunt dirija]i, cum de altfel era [i firesc, de la recep]ie spre cabinetele de consulta]ie [i educa]ie terapeutic\.

Lucr\rile de modernizare au costat 214.000 lei, banii fiind aloca]i de c\tre CJ [i Prim\ria Suceava. Ambulatoriul Sec]iei de Diabet dispune de dou\ cabinete medicale, birou de recep]ie, vestiare, grupuri sanitare [i un sistem modern de informare destinat pacien]ilor. „E o investi]ie extrem de necesar\. Urmeaz\ amenajarea intr\rii `n acest ambulatoriu, pentru c\ peste 120 de oameni vin `n fiecare zi aici la consulta]ii [i tratament [i socot c\ este venit\ la timp aceast\ investi]ie pe care noi am f\cut-o la Spitalul Jude]ean Suceava, investi]ie care `ntrege[te o ofert\, spun, eu civilizat\ pentru 2012”, a declarat, ieri, Gheorghe Flutur, dup\ o vizit\ `n zona unde s-au f\cut lucr\rile de modernizare.

{efa Sec]iei de Diabet, Gabriela Cre]eanu, a spus c\ aproximativ 27.000 de suceveni sufer\ de diabet, preciz=nd c\, zilnic, sunt depistate `n jur de opt cazuri noi. Potrivit managerului Vasile R`mbu, Ambulatoriul cuprinde o sal\ de tratament [i fi[ierul unde sunt arhivate cele circa 27.000 de fi[e ale pacien]ilor cu diabet zaharat, dou\ cabinete medicale pentru consulta]ii, un cabinet de educa]ie terapeutic\, vestiar pentru personal, grupuri sanitare [i spa]iu pentru arhiva ambulatoriului. Pe de alt\ parte, dr. Gabriela Cre]eanu, a spus c\ „va fi foarte greu la personal [i la asisten]i, [i la cei care fac educa]ie [i la medici”, ar\t=nd c\ la SJU func]ioneaz\ doar patru medici speciali[ti `n diabet. Refertindu-se la acest aspect, Vasile R`mbu a spus c\ pentru Centrul antidiabetic vor fi redistribuiri de personal de la alte sec]ii, [i anume o persoan\ un cadrul la recep]ie [i un cadrul mediu sanitar. (Dan PRICOPE)

1 Comentariu pe acest subiect. Spune-ti parerea!

  1. pacalituuuuuuuuuuuuu 19/01/2011 la ora 17:26 -

    dar,stimabile domn,de ce nu spuneti cand ve-ti opri achizitiile de birotica,papetarie,TIPIZATE,(FISA UPU,RETETE,REGISTRE,TOT FELUL DE FORMULARE TIPIZATE),la preturi astronomice?
    cine incaseaza diferenta?
    poate v-a veni si vremea ADEVARULUI.