Tuesday , December 6 2022

Se caută profesori lectori pentru Centrul Județean de Excelență Suceava

Centrul Județean de Excelență Suceava va intra în activitatea propriu-zisă proiectată pentru anul școlar în derulare începând cu data de 1 noiembrie. Drept urmare, se caută profesori lectori la disciplinele Limba și literatura română, Matematică, Chimie, Biologie și Fizică, Astronomie și Astrofizică.

Se pot înscrie în concurs profesorii cu specializările corespunzătoare discipinelor menționate, care au minimum gradul ll, gradul I sau titlul știintific de doctor în specialitatea predată, cu calificativul „Foarte bine” obținut in ultimii doi ani școlari și cu rezultate dovedite ale unei activități performante. Dosarele de înscriere vor fi depuse la secretariatul Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, în perioada menționată, de luni până vineri, între orele 8-15.

Înscrierea cadrelor didactice pentru Centrul Județean de Excelență Suceava va avea loc în perioada 7-15 octombrie, urmând ca selecția candidaților să se facă în perioada 16-29 octombrie a.c. Concursul de selecție se realizează de către o comisie desemnată de Inspectorul Școlar și se va derula în două etape. Prima va fi evaluarea portofoliilor/dosarelor/documentelor, apoi va avea loc proba de interviu pentru cadrele didactice declarate admise în urma evaluării din prima etapă. Pentru fiecare disciplină vor fi organizate echipe de profesori lectori ce vor susține temele de pregătire specifice programelor de studiu.

Personalul didactic este angajat pe perioadă determinată, de un an școlar, în regim de plata cu ora, iar încadrarea acestuia se face în baza prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență și nu intră sub incidența calendarului de mobilitate a personalului didactic. (O. NUȚU)

Vezi si

Cum îi putem sprijini pe sucevenii evacuați în urma exploziei

Prefectul Alexandru Moldovan a anunțat luni modalitățile prin care pot fi sprijinite financiar sau cu …