Monday , November 28 2022

Scutiri la plata impozitelor pentru asociaţii, fundaţii și deţinători de monumente istorice

Primarul Ion Lungu supune joi aprobării consilie­rilor locali propunerea de a-i scuti de taxe pe terenuri și clădiri pe proprietarii deţinători de monumente istorice, precum și asociaţiile și fundaţiile Consiliul local - 25 ian 2018

Clădirile și terenurile utilizate de persoane juridice cu sediul în munici­piu, pentru furnizarea cu titlu gratuit a serviciilor sociale vor putea fi scutite de plata impozitelor și taxelor pe terenuri și clădiri. De același gen de facilităţi fiscale ar putea beneficia și deţinătorii de monumente istorice – de arhitectură sau arheologice. În acest sens, în ședinţa de joi, 29 martie, a Consiliului Local Su­cea­va va fi supus aprobării un proiect de hotărâre iniţiat de primarul Sucevei, Ion Lungu, privind scutirea de impozit pe clădiri și terenuri pentru anumite categorii de contribuabili.

Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Sucevei se bazează pe prevede­rile Codului Fiscal, potrivit cărora de­li­­berativele locale pot acorda respectivele scutiri pentru asociaţiile și fun­da­ţiile care folosesc terenurile și clădirile în activităţi fără scop lucrativ. Astfel, potrivit proiectului iniţiat de primar, se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și de la plata impo­zitului/taxei pe teren pentru anul fiscal 2018 în cazul clădirilor și terenurilor uti­lizate pentru furnizarea cu titlu gratuit de servicii sociale de către organi­zaţii neguvernamentale și între­prinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

„Consider că este necesar ca pentru aceste bunuri să acordăm scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri și pe teren întrucât asociaţiile și fundaţiile funcţionează în interesul comu­nităţii, iar veniturile acestora pro­vin doar din cotizaţii și sponsorizări”, arată primarul Ion Lungu.

Una din condiţiile pentru care persoanele juridice care solicită acordarea acestei facilităţi – dacă va fi aprobat proiectul în ședinţa Consiliului Local Suceava – trebuie să le îndeplinească este să facă dovada că terenurile și clă­dirile ce fac obiectul scutirii sunt puse la dispoziţie și utilizate pentru fur­niza­rea cu titlu gratuit de servicii sociale în condiţiile legii.

În ceea ce privește eventuala scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri și pentru clădirile clasate ca monumente istorice – de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale – dar și pentru impozitul/taxei pe teren pentru suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric și protejate, menţionăm că nu este singura pro­pu­­nere care vine în sprijinul unei rela­­xări fiscale în zona de cultură.

Astfel, primarul Sucevei mai ­pro­pune prin același proiect de hotărâre care va fi supus dezbaterii în vederea aprobării în ședinţa de joi, 29 martie, și scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și de la plata impozitului/taxei pe teren în cazul clădirilor și terenurilor deţinute sau utilizate de asociaţiile și fundaţiile care sunt folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ.

După cum a precizat Ion Lungu în expunerea de motive, filiala Suceava a Uniunii Artiștilor Plastici a depus o ce­re­re prin care a solicitat aplicarea preve­derilor Codului Fiscal. Întrucât con­­siliile locale pot hotărî să acorde scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren, Ion Lungu a considerat că este oportun demersul în Consiliul Local, iar consilierii să decidă dacă vor da sau nu astfel de facilităţi. Este însă de precizat că aceste scutiri se dau pentru clădirile și terenurile care aparţin sau sunt utilizate de asociaţii și fundaţii și care sunt folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ. (Dan PRICOPE)

 

Vezi si

Polițiștii suceveni au intervenit anul acesta la peste 2.300 de cazuri de violență în familie. Cum putem ajuta un cunoscut care este victimă a unei forme de violență domestică 

În fiecare an, pe 25 noiembrie, la nivel mondial, este marcată Ziua Internațională pentru Eliminarea …