Friday , December 9 2022

Scutirea de penalitati in cazul platii datoriei la intretinere este suspendata pana ce vin clarificari de la Guvern

Prim\ria municipiului Suceava nu poate aproba scutirea de penalit\]ile `nregistrate de suceveni la plata cu `nt=rziere a serviciilor Termica. Asta `n contextul `n care unele asocia]iile de proprietari reclam\ c\ au hot\r=ri definitive [i irevocabile prin care r\u platnicii sunt obliga]i la achitarea restan]elor, `ns\ ei a[teapt\ radierea major\rilor. Primarul Ion Lungu le-a recomandat [efilor de asocia]ii de proprietari s\ mai aib\ r\bdare pentru c\ Prim\ria nu poate s\ [tearg\ penalit\]ile `n lipsa normelor de aplicare a unui act normativ recent prin care se prevede c\ penalit\]ile la `ntre]inere se [terg dac\ se achit\ debitele propriu – zise, dar nu se spune cine se va `nregistra cu pierderile. „A[tept\m o clarificare de la Guvern, s\ vedem  cine suport\ penalit\]ile, ori Consiliul Local, ori Termica, ori de la stat. Este o problem\ pe care o ridic de fiecare dat\, la asocia]iile profesionale, atunci c=nd ne `nt=lnim cu primarii din ]ar\, la MAI sau la ANRSC”, a declarat Ion Lungu. Cu ani `n urm\, c=nd acest act normativ care a st=rnit mult\ confuzie nu era `n vigoare, Consiliul Local Suceava a aprobat foarte multe cereri  de scutire de penalit\]i la debitele proprietarilor care nu [i-au pl\tit la timp facturile la energie termic\. (D.P.)

Vezi si

Amendă de 40.000 lei pentru o firmă de dezmembrări auto din comuna Moara

Garda de Mediu Suceava a primit o sesizare privind disconfortul provocat vecinătăților prin zgomot, fum …