Tuesday , September 27 2022

Scoala de soferi si cursuri de initiere `n calculatoare – gratuite pentru sapte tineri suceveni proveniti din centre de plasament

Proiectul „Start `n carier\” este ini]iat de ONG-ul Euroactiv [i finan]at de Consiliul Jude]ean Suceava
ONG-ul sucevean Euroactiv, organiza]ie care are ca principal scop sprijinirea intereselor tinerilor care sunt obliga]i prin lege s\ p\r\seasc\ sistemul de protec]ie social\ [i nu numai, a reu[it s\ ob]in\, dup\ o a doua `ncercare, finan]area proiectului intitulat „Start `n carier\”.
Proiectul are ca obiectiv sprijinirea tinerilor institu]ionaliza]i proveni]i din sistemul de protec]ie al copilului aflat `n dificultate prin asigurarea unor cursuri de ini]iere `n calculatoare [i ob]inerea de permis de conducere.
„De[i suma stipulat\ `n proiectul nostru era mult mai mare, am reu[it s\ ob]inem de la Consiliul Jude]ean Suceava suma modic\ de 3000 de lei, `ns\ vom face eforturi pentru a cuprinde c=t mai mul]i tineri `n activit\]ile proiectul nostru. Centrele de plasament din jude] ne-au recomandat tinerii beneficiari, selecta]i dup\ o serie de criterii dinainte stabilite, astfel `nc=t cinci tineri vor urma [coala de [oferi [i dou\ fete vor urma cursul de ini]iere calculatoare. Am primit [i sprijinul unei [colii de [oferi din Suceava care ne-a aprobat s\ [colarizam copiii contra unei sume modice, urm=nd ca tinerii beneficiari s\ suporte doar costul `ntocmirii dosarelor”, a specificat prof. Mihai Greciuc, pre[edintele asocia]iei Euroactiv. O parte din beneficiarii proiectului sunt `n ani terminali sau deja au p\r\sit sistemul institutionalizat, fiind asista]i ai centrelor de plasament de tip familial din F\lticeni, Solca [i Suceava.
„De[i suntem furnizori de servicii sociale acreditate, Direc]ia General\ de Asisten]\ social\ [i Protec]ia Copilului, prin Margareta Isail\ a refuzat
semnarea unui acord de parteneriat `n urma c\ruia ace[ti tineri proveni]i din sistem urmau s\ beneficieze de aceste cursuri. Misiunea institu]iei condus\ de Margareta Is\il\ era de a identifica grupul ]int\ `ns\ nu am putut colabora cu dumnei sub nicio form\”, a declarat Mihai Greciuc.
Proiectul are ca termen final data de 1 decembrie 2011. Activit\]ile cursan]ilor vor fi coordonate de prof. Romeo Irinel Bolohan.
Euroactiv este o institu]ie cu rol social, a c\rui obiectiv este acela de a garanta egalitatea de [anse pentru to]i tinerii [i copiii, indiferent de mediul din care ace[tia provin. De asememena, ONG-ul sprijin\ interesele tinerilor care sunt obliga]i prin lege s\ p\r\seasc\ sistemul de protec]ie social\, a copiilor [i tinerilor dota]i, talenta]i [i din Sistemul de Protec]ie a copilului aflat în dificultate. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

O femeie din Ipotești, grav rănită într-un accident în Bulgaria, are nevoie de proteze pentru a putea merge și a-și crește fetița în vârstă de patru ani

Intreaga familie a trecut printr-un crunt accident de circulație, în Bulgaria, în timp ce voiau …