Scenete si personaje caragialiene, readuse `n actualitate la Balul Bobocilor al Colegiului Tehnic „Petru Musat”

reportersite
30 octombrie 2011, 23:23

Spectacolul oferit de bobocii Colegiului Tehnc „Petru Mu[at” a stat sub semnul personajelor [i scenetelor caragialiene, mereu de actualitate N opt boboci]e au intrat `n competi]ia c=[tig\rii titlului de Miss, fiecare dintre ele fiind preg\tit\ s\ r\spund\ provoc\rilor lansate, `n stilul deja consacrat al cunoscutului scriitor. Titlul de Miss Boboc 2011 a fost adjudecat de Maria Lona Barac

 

Pentru c\ nu exist\ azi vreun rom=n care s\ nu fi tr\it cel pu]in o experien]\, s\ nu fi întâlnit cel pu]in o persoan\, s\ nu fi fost m\car într-o anume împrejurare, dup\ care s\ nu exclame, plin de indignare sau spre a marca stupefac]ia, comicul, grotescul ori ridicolul: “Situa]ia asta e demn\ de Caragiale”, bobocii Colegiului Tehnic „Petru Mu[at” au propus spectatorilor un exerci]iu de imagina]ie realiz=nd o incursiune `n vremea lui nenea Iancu. Sub semnul personajelor [i scenetelor caragialiene, mereu de actualitate, opt boboace au intrat, vineri sear\, `n competi]ia c=[tig\rii tilului de Miss, fiecare dintre ele fiind preg\tit\ s\ r\spund\ provoc\rilor lansate, `n stilul deja consacrat al cunoscutului scriitor.

Îmbr\cate precum se cuvine unor domni]e elegante din vremea lui Caragiale, cele opt june aspirantre la titlul de Miss Boboc [i-au intrat foarte bine în roluri, iar frumuse]ea, iste]imea, prezen]a scenic\ [i talentul la dans au fost atributele pe care concurentele au reu[it s\ le eviden]ieze pe toat\ durata showlui, unele mai mult, altele mai pu]in. Elevii clasei a XII-a B [i a XII-a F, coordona]i de prof. {tefania Macovei au readus în prim-plan o secven]\ din una din piesele marelui dramaturg român, respectiv o scen\ din piesa CFR, moment artistic care s-a dovedit a fi pe gustul colegilor din sal\ care le-au apreciat interpretarea [i performan]a.Din folclorul rom=nesc, Elisabeta Chira elev\ a clasei a XII-a F a interpretat melodii populare, primind la final aplauzele mult cuvenite.Balul a fost completat de un moment teatral preg\tit de elevii clasei a XII-a C, coordona]i de prof. Gabriela Alionte care au expus publicului o scen\ din piesa „O noapte furtunoas\”, un moment pres\rat de fine ironii [i umor, gustat\ [i aplaudat\ de spectatorii din sal\. Candidatele titlul de Miss Boboc 2011 ale Colegiului Tehnic „Petru Mu[at” au fost invitate din nou în scen\, pentru o nou\ prob\, respectiv cea de dans, moment coordonat de instructorul Costel Lazurc\. Fetele din trupa Fit Energy au prezentat un moment inedit, de kangoo jumps, o manier\ de dans sportiv ce constituie cea mai nou\ [i mai amuzant\ tehnic\ de aerobic din lume, ce poate fi practicat numai cu ghete Kangoo Jumps.Sus]inut cu aplauze, mai ales de partea feminin\ a auditoriului, a fost [i momentul sus]inut de Tomasso, un elev sucevean, care a interpretat muzic\ hip-hop, unele versuri, adaptate special pentru elevii Colegiului „Petru Mu[at” cucerind imediat aprecieri din partea publicului.Pentru ca juriul s\ poat\ delibera în mod corect, cele opt boboace aspirante la titlul de Miss au fost supuse probei de spontaneitate iar pentru c\ elegan]a, gra]ia [i romantismul sunt specifice juni]elor din schi]ele lui Caragiale, tinerele boboace s-au prezentat în fa]a juriului pentru prezentarea ]inutelor de sear\. Unul din cele mai bine cotate momente `n ceea ce prive[te reac]ia pubicului a fost performan]a invitatei speciale, Diana Alexa, spectatorii liceeni ai Colegiului „Petru Mu[at” `ncing=nd hore moldovene[ti `n sala Don Polski, la final performan]a acesteia reu[easc\ s\ le smulg\ ropote de aplauze la scen\ deschis\ pentru minute bune. La fel de bine gustat de public a fost [i momentul muzical oferit de Vasile Seserman, fost elev al colegiului [i concurent la „Vocea României”. Spectacolul preg\tit de elevii Colegiului Tehnic „Petru Mu[at” a fost unul `n care au dominat piesele de teatru caragialiene, care `mpreun\ cu momentele de muzic\ oferite de invita]ii speciali au reprezentat garanturi ale unui show izbutit, bun\ dispozi]ia [i fervoarea publicului fiind indicatorii principali ai reu[itei spectacolului.

Titlul de Miss Boboc 2011 a fost adjudecat de Maria Lona Barac
~ntreaga succesiune de momente artistice a culminat cu anun]area c=[tig\torilor titulului de Miss, anun] care a electrizat `ntreaga sal\. Portalul ‚Tu [i Rom=nia’ [i-a premiat mai `nt=i favori]ii, desemn=ndu-o c=[tig\toare pe Ionela Chibici. Locul III a fost adjudecat de Mirela Cervenciuc iar Locul II a fost ob]inut de Valentina Gabriela Nechifor. Simona Georgiana Macovei a c=[tigat Locul I iar titlul de Miss Boboc al Colegiului Tehnic „Petru Mu[at” 2011 a mers c\tre Maria Lona Barac.  În alegerea celor mai frumoase boboci]e a contribuit juriul prezidat de prof. Maria Teodoreanu, director al Colegiului Tehnic [i membrii- Elvira Georgescu, Marian Gr\mad\ [i Ionu] Bejinariu de la „Tu [i România ”. (Adelina TALPALARIU)