Thursday , September 29 2022
Breaking News

SCCF a trimis `n somaj toti angajatii si isi retrage utilajele de la soseaua de centura

Soseaua de centur\ a Sucevei r\m=ne `n conservare, peste 100 de oameni sunt trimi[i `n [omaj u “punem la ad\post [antierele, mai facem ceva lucr\ri la un pod [i trebuie s\ fac documenta]ia pentru disponibilizare colectiv\”, a explicat Eugen Cojocaru, directorul SCCF Ia[i, societate recent absorbit\ de Societatea de Construc]ii [i Transporturi (SCT) SA Bucure[ti, controlat\ de investitori austrieci u [i primarul Ion Lungu [i pre[edintele CJ Suceava, C\t\lin Nechifor, se arat\ `ns\ `ncrez\tori c\ lucr\rile la Centur\ vor continua u “Am discutat ieri (miercuri, n.r.) aceast\ problem\ la Bucure[ti [i mi s-a transmis c\ acest contract `[i continu\ derularea. M-am informat [i am aflat c\ finan]area a fost asigurat\ pentru 76% din lucrare, se vor da bani `n continuare [i nu este vorba s\ fie datorii pentru lucr\ri efectuate [i nedecontate”, a declarat C\t\lin Nechifor

Dup\ ce ani `n [ir a fost preferat\ a licita]iilor organizate pentru investi]ii `n infrastructur\ `n jude]ul Suceava, SCCF Ia[i `[i ia juc\riile [i pleac\. ~[i retrage utilajele de pe ruta ocolitoare a municipiului re[edin]\ de jude] [i trimite acas\ salaria]ii. Angaja]ii Sucursalei Suceava a SCCF Ia[i, firm\ care luna trecut\ a fost absorbit\ de Societatea de Construc]ii [i Transporturi (SCT) SA Bucure[ti trebuie s\ `[i caute un al loc de munc\. Este vorba de aproximativ 100 de oameni care vor fi trimi[i `n [omaj, cei mai mul]i lucr=nd la {oseaua de Centur\ a Sucevei, principala investi]ie a SCCF `n jude]ul Suceava. Directorul SCCF Ia[i, Eugen Cojocariu, a declarat ieri, c\ firma pe care o conduce a efectuat lucr\ri `n avans de 4 milioane de euro, care nu au fost pl\tite. “Nu mai avem resurse, am fost la Suceava, am vorbit la Prim\rie [i la Consiliul Jude]ean. Este p\cat c\ trebuie oprit\ lucrarea. Acum punem la ad\post [antierele, mai facem ceva lucr\ri la un pod. Dac\ nu vine rectificarea anun]at\ de la buget, nu mai putem continua. Spre compara]ie, Ia[iul, a f\cut zilele trecute recep]ia unor lucr\ri de anvergur\ realizate de firma noastr\, `nsemn=nd cinci kilometri de [osea, cu alte lucr\ri aferente. Facem acum documenta]ie de disponibilizare colectiv\, pe Sucursala Suceava, fiind vorba despre peste 25 de oameni care s\ plece `n [omaj. Nu am cum s\ evaluez num\rul total al angaja]ilor care vor fi afecta]i de aceast\ disponibilizare”, a declarat directorul Eugen Cojocariu.
Nici Prim\ria, nici Consiliul Jude]ean, nu sunt finan]atori la ruta ocolitoare, doar CNADR
Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat c\ indiferent de guvernare, nu trebuie l\sat\ investi]ia privind ruta ocolitoare a municipiului Suceava, neterminat\. “Am `ncredere c\ se vor g\si solu]ii, pentru finalizarea acestei lucr\ri care a fost realizat\ deja `n propor]ie de 76%.”, a declarat primarul Ion Lungu.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Ioan C\t\lin Nechifor a explicat c\ s-a informat la Ministerul Dezvolt\rii cer=nd solu]ii pentru rezolvarea problemei [i a primit asigur\ri c\ situa]ia va fi deblocat\. El a ]inut s\ precizeze faptul c\ pentru {oseaua de Centur\ a Sucevei, beneficiar nu este nici Consiliul Jude]ean, nici Prim\ria Suceava, ci Compania Na]ional\ de Autostr\zi [i Drumuri din Rom=nia (CNADR). “CNADR finan]eaz\ lucrarea, eu am discutat ieri (miercuri, n.r.) aceast\ problem\ la Bucure[ti [i mi s-a transmis c\ acest contract `[i continu\ derularea. M-am informat [i am aflat c\ finan]area a fost asigurat\ pentru 76% din lucrare, se vor da bani `n continuare [i nu este vorba s\ fie datorii pentru lucr\ri efectuate [i nedecontate”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Ioan C\t\lin Nechifor.
Posibil\ re`ntoarcere a
directorul Hanganu pentru a finaliza investi]iile neterminate ale SCCF
Obiectiv de Suceava a prezentat la sf=r[itul lunii trecute situa]ia grav\ `n care se afl\ SCCF Ia[i, firma care a c=[tigat licita]ia de execu]ie a [oselei de centur\ a Sucevei. Grupul francez Colas a v=ndut pachetul majoritar de ac]iuni ce `l de]inea la firma ie[ean\ c\tre Societatea de Construc]ii `n Transporturi SA Bucure[ti. Firma de construc]ii bucure[tean\ are ca principal ac]ionar grupul austriac de firme Donau Finanz, care exercit\ managementul `n cadrul firmei rom=ne[ti prin Do – Fi South East Holding. ~n data de 25 iulie a.c., `n cadrul Adun\rii Generale a Actionarilor Societ\]ii de Construc]ii `n Transporturi (SCT) SA Bucure[ti a fost aprobat\ fuziunea prin absorb]ie de c\tre firma SCT a SC Construc]ii Feroviare Ia[i SA [i SC CCF Drumuri [i Poduri Timi[oara SRL. Dup\ data de 25 iulie 2012, partenerii de discu]ie pentru continuarea lucr\rilor la ruta ocolitoare a Sucevei nu vor mai fi cei de la SCCF Ia[i ci cei din conducerea Societ\]ii de Construc]ii `n Transporturi din Bucure[ti, care au `n spate, la r=ndul lor, ac]ionarii austrieci de la Do – Fi South East Holding. ~n continuare se a[teapt\ ca dup\ ce noul ac]ionariat `[i va impune managerii, s\ se poarte o discu]ie serioas\ privind [ansa continu\rii lucr\rilor la [oseaua de centur\ a Sucevei. {tefan Hanganu, fostul director al SCCF Ia[i p=n\ de cur=nd, ar putea s\ fie desemnat din nou responsabil pentru investi]iile din nordul Moldovei a defunctei SCCF Ia[i, pentru investi]iile `n derulare. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Patru gospodării din Dragoșa – Frumosu cuprinse de un incendiu pornit de la un cablu electric defect (FOTO)

Pompierii militari de la subunitățile din Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului și Suceava, împreună cu lucrătorii …

No comments

 1. USL-ul si infrastructura, baba si tancul.
  Asta e rezultatul.
  Si centura Arad a fost oprita.

 2. Soseaua este oricum blestemata ptr ca terenurile au fost furate de la oameni , mai rau ca pe vremea comunistilor, cu armata , 2 generali si ofiteri de rang inalt, jandarmerie, si toti papagalii si omizile lui flutur gata sa rupa oase la oameni inocenti.
  Asta i prima faza; de e nu intraba de calitatea soselei de la cei care au plecat de la Collas , asta va fi partea a doua din dezastru ,deoarece toata afacerea nu ete numai de a construi soseaua ci si de a beneficia de contractele de intretinere aferente. ( cat timp soseaua va fi utilizata); licitatii trucate permanent contestate de collas si castigate pana la urma; desigur cu ajutorul mafiei PDL care au crezut ca vor mai prinde un mandat de sarit la jugulara romanilor.
  Cum au picat, le a picat si pila de la bucuresti si in numai cateva luni i au si inghitit altii asfel ca

 3. o secretara ofuscata

  soseaua de centura era vaca de muls a lui mFLUTURICA,acum ca nu mai e sa dus!! ha hahahahahahahhhaaaaaaa