Monday , July 22 2024

Sase proxeneti in arest, sase in libertate, din lotul prezentat de DIICOT Tribunalului

N altor patru indivizi urmeaz\ s\ li se interzic\ p\r\sirea localit\]ii sau ]\rii n suceveanul Ioan Grigora[, din Dumbr\veni, a sc\pat de arest, av=nd interdic]ie de a p\r\rsi ]ara n acesta, `mpreun\ cu complicii s\i din Boto[ani [i Timi[, a racolat [i trimis `n Occident pentru prostitu]ie 130 de fete din Suceava, Boto[ani, Ia[i [i Vaslui

{ase membri ai re]elei de trafic de persoane [i proxenetism, destructurat\ mar]i de DIICOT Suceava, au fost aresta]i preventiv de Tribunalul Suceava, al]i [ase având obliga]ia de a nu p\r\si ]ara, iar altor patru re]inu]i urmeaz\ s\ li se interzic\ s\ p\r\seasc\ localitatea sau ]ara.
Procurorul [ef al DIICOT-Serviciul Teritorial Suceava, Marius Cazac, a declarat miercuri c\ în cazul grupului infrac]ional organizat suspectat de trafic de persoane, trafic de minori [i proxenetism au fost re]inute 16 persoane, din care 12 au fost prezentate instan]ei cu propunere de arestare preventiv\.
Din cele 12 persoane, Tribunalul Suceava a admis cererea privind arestarea preventiv\ în cazul a [ase persoane, Constantin Sorin Andronache zis Titi, Gabriel Sebastian Cilibache, poreclit Ciocolat\, agentul de poli]ie Marian Lucian Leahu, Gheorghe Olaru zis Vast, Manuel Valeriu Zaharia [i Daniel Andy Drob – pilotul de rally.
În celelalte [ase cazuri, instan]a a luat m\sura oblig\rii de a nu p\r\si ]ara. Este vorba despre Stefan Petru Bausche din Timi[oara, Petru Marian Olar din Boto[ani, R\zvan Or\[anu din Boto[ani, Cornel Pandia [i Voislav Milan Pantea din Timi[oara precum [i Ioan Grigora[ din Dumbr\veni, jude]ul Suceava.
Marius Cazac a mai spus c\ în cazul celorlal]i patru re]inu]i procurorii vor lua m\sura oblig\rii de a nu p\r\si localitatea sau ]ara.
Un num\r de 31 de persoane sunt urm\rite penal pentru constituirea unui grup infrac]ional organizat pentru trafic de persoane, trafic de minori [i proxenetism, num\rul victimelor fiind de 130, din jude]ele Suceava, Boto[ani, Ia[i [i Vaslui.
~n cursul dimine]ii de mar]i au fost f\cute 24 de perchezi]ii domiciliare în jude]ele Suceava, Boto[ani [i Timi[ [i au fost puse în executare mandate de aducere.
Totodat\, ca urmare a colabor\rii cu autorit\]ile judiciare din spa]iul Schengen, au fost f\cute dou\ perchezi]ii domiciliare “one time action”, care vizau loca]iile folosite de membrii grup\rii [i s-a pus în executare mandatul european de arestare pe numele lui Ioan Cristian Oloeriu (30 ani), din Boto[ani.
În urma cercet\rilor începute din 2006 de poli]i[tii BCCO Suceava, sub coordonarea unui procuror DIICOT, s-a stabilit c\ în anul 2000 Michael Thoresten Reisenauer (32 ani), din jude]ul Sibiu, revenit în ]ar\ dup\ zece ani petrecu]i în ]\ri vest-europene, a pus bazele unei structuri din care f\ceau parte cet\]eni români [i germani care ac]ionau împreun\ [i în mod coordonat pentru trafic de persoane. Ace[tia s-au folosit de un club de striptease din Sibiu pentru inducerea în eroare a victimelor în ceea ce prive[te activitatea pe care urmau s\ o desf\[oare în Spania, persoanele racolate urmând s\ fie dame de companie sau dansatoare.
Cercet\rile au mai ar\tat c\ în anul 2003 Oloeriu împreun\ cu opt persoane din jude]ul Boto[ani, printre care [i agentul de poli]iei Lucian Lehu, au aderat, sprijinit [i activat în gruparea condus\ de Michael Thoresten Reisenauer racolând [i transferând tinere din jude]e din nordul Moldovei sau înlesnind racolarea acestora.
Tinerele erau preluate la Sibiu de doi membri ai grup\rii care le transportau în Spania, unde femeile erau obligate, de al]i membri ai re]elei, s\ practice prostitu]ia în diverse cluburi, în folosul grup\rii.
În anul 2005, ca urmare a interven]iei simultane a autorit\]ilor din Spania [i România, o parte din membrii re]elei, din Spania [i Sibiu, au fost aresta]i, iar în aceste condi]ii a avut loc o reorganizare a grup\rii coordonate de Michael Thoresten Reisenauer [i prin relocarea activit\]ilor acesteia pe teritoriul Vene]iei, în Italia.
Re]eaua s-a destr\mat în 2006, când autorit\]ile italiene au emis mai multe mandate de arestare în lips\ pe numele unor membri ai grup\rii, inclusiv pe numele coordonatorului acesteia, Michael Thoresten Reisenauer.
Aceast\ situa]ie a determinat formarea unei noi grup\ri avându-i ca lideri pe Oloeriu Cristian [i Constantin Sorin Andronache, precum [i pe Ciprian Remus Mihai (30 ani) din Boto[ani, re]ea care era format\ din racolatori, transportatori, falsificatori de documente, exploatatori, care a evoluat [i s-a perfec]ionat prin racolarea de noi membri din Boto[ani, Timi[ [i Suceava.
Noua re]ea s-a relocat succesiv din Italia (Roma) în Olanda, Spania [i din nou la Roma, în Italia.
La cererea procurorilor DIICOT Suceava, Tribunalul Suceava a emis, în 26 septembrie 2007, un mandat de arestare în lips\ pe numele lui Oloeriu pentru aderare la un grup infrac]ional organizat [i trafic de persoane, ulterior fiind emis [i un mandat european de arestare.
În 2008, ofi]eri ai BCCO Suceava au mers în Italia pentru un schimb de date [i informa]ii în acest caz, iar în anul 2010 o ac]iune similar\ a fost f\cut\ cu autorit\]ile din Olanda.
În acest dosar, au fost solicitate 21 de comisii rogatorii interna]ionale autorit\]ilor judiciare din Italia, Spania, Olanda [i Germania, care în baza datelor furnizate de autorit\]ile române[ti au desf\[urat activit\]i de monitorizare a suspec]ilor.
Pe parcursul cercet\rilor, au fost identificate 130 de victime din jude]ele Suceava, Boto[ani, Ia[i [i Vaslui, 30 dintre acestea fiind audiate.
În urma probatoriului administrat, procurorii DIICOT Suceava au dispus începerea urm\ririi penale fa]\ de 31 de persoane, pentru trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism [i constituire sau aderare la un grup infrac]ional organizat. (O.S.)

Vezi si

Incendiu puternic izbucnit într-o gospodărie din Bogdănești

Luni dimineață, un incendiu a izbucnit  la o gospodărie în comuna Bogdănești. Evenimentul a fost …