Monday , December 5 2022

Sase persoane arestate la Londra in cazul uciderii tanarului sucevean Bogdan Paduret


Mai multe persoane care au leg\tur\ cu uciderea suceveanului Bogdan Gabriel P\dure] (foto) au fost arestate ieri diminea]\, la  Londra. Poli]i[tii au perchezi]ionat, ieri, opt locuin]e din nordul, estul si vestul Londrei, re]in=nd `n total [ase persoane. Conform poli]iei metropolitane londoneze, ofi]erii au arestat [ase b\rba]i, cu v=rste cuprinse `ntre 19 [i 29 de ani, fiind efectuate cercet\ri [i la sedii ale unor firme din Oakley Road South, Whetstone [i Forest Industrial Estate, Forest Road, Ilford. To]i cei aresta]i erau asear\ interoga]i la o sec]ie de poli]ie din estul Londrei.
Reamintim faptul c\,  `n data de 27 noiembrie 2010, suceveanul Bogdan Gabriel P\dure], `n v=rst\ de 29 de ani, a murit împuscat într-o ma[in\ într-un cartierul din nordul Londrei, aproape de casa `n care locuia.  Suceveanul Bogdan Gabriel P\dure], care era [eful serviciului de securitate al clubului exclusivist Mayfair din West End – Londra, ar fi fost implicat într-o cearta cu bodyguardul unui alt club din capitala britanic\. El era `n drum spre cas\ în momentul c=nd a fost împu[cat de patru ori în cap, în timp ce se afla `n ma[in\, de o persoana care se afla pe o motociclet\, s-a scris `n edi]ia electronic\ a lui Dailly Mirror. Poli]ia metropolitan\ Scotland Yard a declarat de la `nceperea anchetei c\ ac]iunea era opera unor oameni care [tiau exact ce fac. “A fost o crim\ premeditat\ [i executat\ cu s=nge rece. P\dure] era, f\r\ `ndoial\, ]inta”, a declarat atunci inspectorul-[ef Jacqueline Sebire din partea Scotland Yard.
Bogdan Gabriel P\dure] locuia în Suceava, în cartierul George Enescu, [i era plecat în Anglia de mai bine de cinci ani. În ultima perioada se ocupa cu diverse activit\]i, fiind printre altele security manager la un club, în cadrul unei firme de protec]ie. Surse neoficiale au afirmat ca t=n\rul a avut mai multe alterca]ii de-a lungul timpului cu diverse persoane în acel club, acum aproximativ doi ani fiind r\nit tot prin împu[care. Trupul ne`nsufle]it a lui Chompy a fost adus `n ]ar\ dup\ trei s\pt\m=ni de la execu]ia [i a fost `ngropat, pe 19 decembrie 2010, `n satul Sl\tioara din comuna Stulpicani. (O.S.)

Vezi si

Podul de la Praxia va fi reabilitat anul viitor

Anul viitor vor demara lucrările de reabilitare a podului de la Praxia, situat pe un …