Sunday , February 5 2023

Saracia a determinat peste 350 de elevi suceveni sa abandoneze scoala

358 de elevi suceveni au `ncheiat socotelile cu studiul `n anul [colar 2010- 2011, cei mai mul]i dintre ace[tia provenind din ciclul gimnazial. Principalul factor care duce la abandonul [colar este reprezentat de lipsa mijloacelor financiare
 
Priva]i de mijloace financiare pentru a-[i satisface nevoile zilnice, numero[i p\rin]i suceveni nu mai au ca prioritate [colarizarea odraslelor lor, care treptat, p\r\sesc sistemul de educa]ie. ~n anul [colar 2010- 2011, 358 de elevi suceveni au renun]at s\ mai frecventeze cursurile, rata abandonului [colar fiind de 0,28%. 177 de elevi ai ciclului gimnazial au `ncheiat socotelile cu `nv\]\tura iar al]i 93 de liceeni suceveni [i-au ag\]at ghiozdanele `n cui pentru totdeauna. Al]i 79 de elevi care au abandonat [coala provin din ciclul gimnazial iar cei mai pu]ini-19- provin din `nv\]\m-ntul profesional.
Factorii principali care duc la cre[terea abandonului [colar sunt, de regul\,  dificult\]ile materiale, modelul educa]ional defectuos oferit de p\rin]i sau de c\tre fra]i, dezorganizarea familiei [i mai nou plecarea p\rin]ilor la munc\ peste hotare. Sunt `ns\ [i elevi care nu mai frecventeaz\ una din [colile din jude], îns\ sunt elevi în alte ]\ri. Pe parcursul verii, pe adresa I{J au sosit zeci de cereri prin care elevii au solicitau transferul c\tre o unitate [colar\ din str\in\tate, acolo unde p\rin]ii î[i au locurile de munc\, principalele ]\ri unde copiii î[i vor continua studiile fiind Italia, Portugalia [i Spania.
La începutul anului [colar 2010- 2011, în jude]ul Suceava erau înscri[i 124.184 de elevi. ~n anul [colar 2009 –2010, din totalul de 81.938 de elevi de clasele I-X, 298 au renun]at s\ mai fac\ [coal\.
~ncep=nd din acest an [colar, I{J Suceava a promis c\ va implementa o serie de ini]iative pentru combaterea abandonului [colar, printre care un control foarte riguros al absen]elor [colarilor. Media actuala a abandonului [colar de la nivelul `ntregii ]\ri este cu mult peste media statelor Uniunii Europene care `nregistreaz\ un procent mediu de aproximativ 14%. ~n Rom=nia, abandonul [colar atinge procentul de 20%. (Adelina TALPALARIU)
 

Vezi si

Programul detaliat al manifestărilor organizate de Primărie la împlinirea a 635 de ani de la atestarea documentară a Sucevei

Primăria municipiului Suceava a anunțat, sâmbătă dimineață, programul detaliat al manifestărilor prilejuite de sărbătorirea împlinirii …

No comments

  1. o mama spune la sedinta cu parintii: la ce ii trebuie scoala la copilu meu ca doar nu il fac popa! deci titluri din astea ca la articolu de fata is psd-iste. nu intotdeauna saracia ii determina sa renunte la scoala ci lipsa interesului si un motiv ar fi ca mass-media prezinta diferiti smecheri care nu au decat 2 clasa dar is plini de bani…