Sunday , February 5 2023

Sapte studenți ai USV de la taxă au beneficiat în acest an universitar de burse de susținere

Aceste burse sunt acordate studenților merituoși de la studii cu taxă, pentru a completa valoarea taxei de studiu. Anul acesta, în primul semestru, la USV 1.060 de studenți vor beneficia de bursele acordate de universitate, dintre care 161 vor beneficia de burse sociale și 939 de burse de studiu, merit, performanță. Suma totală a burselor acordate în luna noiembrie a fost de 520.000 lei, din această sumă 400.749 lei reprezentând bursele acordate studenților români  

 studenti usv


Reprezentanții USV anunțau la sfârșitul lunii iulie a acestui an că “studenților cu taxă care vor promova în anul II li se va acorda o bursă egală cu 10% din valoarea taxei, celor care vor promova în anul III li se va acorda o bursă egală cu 20% din valoarea taxei, iar celor care vor promova în anul IV o bursă în valoare egală cu 30% din taxă. Măsura se va aplica tuturor programelor de studii de licență și masterat începând cu promoția 2016-2017”.
Conform metodologiei, această bursă se acordă studenților de la învățământ cu taxă care promovează în anul următor, atâta timp cât studentul nu se află la a doua facultate sau program de masterat și nu promovează pe un loc bugetat în anul următor celui pe care l-a absolvit.
“USV acordă mai multe tipuri de burse, din care unele fac parte din sumele care apar în contractul instituțional semnat cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Stiințifice, iar cealaltă parte provine din venituri proprii. Universitatea, prin facultățile sale, acordă burse de performanță științifică, burse de merit, burse de studiu și burse sociale, iar o altă categorie sunt bursele speciale, care provin din venituri proprii. Universitatea acordă și ea burse de performanță cultural-artistică, sportivă și pentru promovarea imaginii. Putem acorda și burse speciale, în momentul în care studenții de la învățământul cu taxă au rezultate deosebite și îi putem ajuta astfel să se întrețină. Această bursă vine de la ideea că studentul ar trebui să aibă mijloacele necesare pentru a se întreține astfel încât să poată acorda o mai mare atenție școlii”, a declarat ieri prof. univ. dr. ec. Gabriela Prelipcean, prorector cu baza materială și problemele studențești.
Conform metodologiei de admitere, acele facultăți care doresc să promoveze și să atragă mai mulți studenți la anumite specializări pot solicita acordarea unor burse speciale, iar în acest an universitar două facultăți din cadrul USV au beneficiat de o astfel de promovare la acele facultăți unde s-a considerat că se dorește a fi aduși mai mulți studenți, a fi promovat programul de studiu, acesta fiind nou.
Aceste burse se acordă o singură dată pe an, iar cuantumul lor poate ajunge până la 30% din valoarea taxei școlare pentru un an universitar.
“Dintre studenții de la forma de învățământ cu taxă, o parte s-au canalizat pe o altă activitate, o parte au trecut la fără taxă, iar o parte sunt deja la a doua facultate, motiv pentru care nu mai beneficiază de acest tip de bursă.
In acest an universitar doar câteva programe de studii au fost promovate în acest fel, însă probabil că anul viitor vor fi mai multe programe de studii care vor fi promovate astfel, cu burse speciale, cu acele susțineri, în anumite procente,  ale taxei studenților care nu beneficiază de un loc bugetat. Anul acesta au beneficiat de această bursă specială șapte studenți. In fiecare an se face o reclasificare a studenților de la buget și taxă, în funcție de rezultatele obținute și în general cei mai mulți trec la fără taxă. Această bursă nu este transmisibilă, astfe încât dacă cei care ar fi trebuit să beneficieze de ea au trecut între timp pe un loc bugetat, bursa nu se mai acordă”, a arătat prorectorul Prelipcean.
Anul acesta, în primul semestru, la nivelul USV, 1.060 de studenți vor beneficia de bursele acordate de universitate, dintre care 161 vor beneficia de burse sociale și 939 de burse de studiu, merit, performanță. Suma totală a burselor acordate în luna noiembrie a fost de 520.000 lei, din această sumă 400.749 lei reprezentând bursele acordate studenților români. (Alexandra IONICA)
 

Vezi si

Programul detaliat al manifestărilor organizate de Primărie la împlinirea a 635 de ani de la atestarea documentară a Sucevei

Primăria municipiului Suceava a anunțat, sâmbătă dimineață, programul detaliat al manifestărilor prilejuite de sărbătorirea împlinirii …